× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1699  Marcus van Aviano

Info afb.

Marcus (ook Marco; geboren Carlo Domenico) van Aviano (ook Cristofori)  ofm.cap; boeteprediker & wonderdoener; Wenen, Oostenrijk; † 1699.

Feest 25 april & 13 augustus.

Hij werd geboren in 1631 als zoon van Marco Pasquale Cristofori en Rosa Zanoni. Bij de doop ontving hij de namen Carlo Domenico en ging op school bij de jezuďeten in Gorizia. In 1648 trad hij in bij de kapucijnen te Conegliano Veneto. Bij het afleggen van zijn geloften nam hij de naam Marco aan. Op 18 september 1655 ontving hij de preisterwijding in Chioggia.
In 1664 kreeg hij de benoeming heel Italië te doorkruisen en missies te preken. Dat deed hij met grote ijver. Waar hij zieken zegende werden er soms genezen. Sindsdien stond hij ook te boek als wonderdoener. Hij werd zo bekend dat de katholieke vorsten van Europa hem in 1680 vroegen te missioneren in Tirol, Beieren, Schwaben, Frankenland en Oostenrijk. Bij die gelegenheid had hij in Linz een ontmoeting met keizer Leopold I van Oostenrijk; deze vroeg hem zijn persoonlijk raadsman te worden.

Ottomanen
Begin tachtiger jaren van de 17e eeuw belegerden de Ottomanen drie maanden lang de stad Wenen en dreigden langs die weg Europa binnen te vallen. Mede door de inspanningen van Marcus om de vorsten op één lijn te krijgen en door zijn vurige preken tot de soldaten droeg hij bij aan de overwinning op de Turken op 12 september 1683. Dat herhaalde zich in 1684/86 te Boedapest, in 1685 te Neuhäusel, in 1687 te Mohács en in 1688 te Belgrado.

Legende?
Volgens de overlevering staat hij aan de basis van het koffiegerecht ‘cappuccino’.
De Turken lieten bij hun nederlaag voor Wenen in 1683 veel buit achter. Daaronder bevonden zich enkele balen met donkerbruine bonen. De Turken brouwden daar een drankje van dat zij ‘khafir’ noemden. Toen pater Marco ze aantrof, probeerde hij er koffie van te maken, maar hij vond ze te bitter. Hij voegde er dus wat melk en honing aan toe, waardoor de koffie een lichtbruine kleur kreeg. De soldaten doopten daarop het drankje ‘cappuccino’ (‘kapucijntje’) ter ere van de kleur van het kapucijner habijt van Pater Marco.

In opdracht van paus Innocentius XI († 1689) wist hij in samenwerking met eenaantal vorsten van de zonnekoning Lodewijk XIV († 1715) gedaan te krijgen af te zien van zijn plan om zijn zoon tot keizer te kronen. Mede door Marco’s bemoeienis voegde het machtige Venetië zich 1684 bij de Heilige Liga van katholieke staten die tot dan toe bestond uit Oostenrijk, Polen en de Kerkelijke Staat.
Toen pater Marco stierf lag keizer Leopold met zijn gehele gezin op de knieën voor zijn sterfbed.

Verering & Cultuur
Hij wordt beschouwd als de ‘redder van het Roomse Rijk’ en ligt begraven in de kapucijner kerk te Wenen. In 1935 werd buiten de kerk een standbeeld voor hem opgericht. Het was paus Johannes Paulus II († 2005; feest 22 oktober) die hem in 2003 zalig verklaarde.
Een aantal van zijn preken zijn bewaard. Bovendien stond hij in briefcontact met vele geestelijke en wereldlijke leiders van zijn tijd.
Uit dankbaarheid voor de overwinning op de Turken maakte paus Innocentius XI 12 september tot de feestdag van de Naam van Maria en plaatste het op de algemene liturgische kalender.


Bronnen
[Ass.1977; Deirdre Powell in Messenger nov.2018 p:25/6; LHH.2003/2kol:1061; Süt.1941p:247; Tor.1987; Waa.1985p:153; Dries van den Akker s.j./2018.11.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen