× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1280  Mechthildis van Magdeburg

Info afb.

Mechthildis (ook Mechtild) van Magdeburg , Helfta, Duitsland; kloosterlinge & mystica; † 1280 (of niet lang daarna).

Feest 15 augustus & 8 oktober.

Zij werd geboren in 1212, waarschijnlijk in een adellijke familie uit de omgeving van Magdeburg. Zij kreeg in ieder geval een opvoeding die bij meisjes van adel paste: d.w.z. ze leerde lezen, schrijven, handwerken en zingen.

Op haar twaalfde ontving ze haar eerste mystieke ervaring; zelf spreekt ze van ‘een groet van de Heilige Geest’. Van dat moment verlangde ze uit liefde tot God naar een leven van eenzaamheid. Het moet in 1232 of 35 geweest zijn dat ze naar de stad trok en bij de begijnenzusters ging wonen. Ze kende niemand in de stad op één persoon na, maar ze zegt niet wie zij bedoelt, zelfs niet of het een man of vrouw was. Wel zorgde ze ervoor ver uit zijn of haar buurt te blijven.

Dertig jaar lang leefde zij zo haar verborgen leven waarin ze herhaaldelijk werd begiftigd met bijzondere mystieke gaven. Tenslotte liet ze haar biechtvader, Heinrich van Halle, delen in wat zij ervoer. Deze adviseerde haar alles op te schrijven. Hij bundelde haar geschriften in zes boeken die samen de titel meekregen ‘Das fliessende Licht der Gottheit’ (Het vloeiende licht van God).

Het boek eindigt met de mededeling (waarschijnlijk van Heinrich van Halle): ‘Wat in dit boek staat opgeschreven is vanuit de levende God zo in het hart van zuster Mechtild gevloeid. Het is zo getrouw weergegeven als God het uit haar hart heeft laten voortkomen en haar handen in staat waren het op te schrijven.’

Een paar citaten

‘Heer, U bent mijngeliefde, mijn hartstocht, mijn vloeiende bron, mijn zon. En ik ben uw spiegel.’
[1.Boek 4]

‘Wij loven U, Heer, dat U naar ons op zoek bent gegaan, in uw nederigheid;
Wij loven U, Heer, dat U ons behouden hebt, in uw barmhartigheid;
Wij loven U, Heer, dat U ons eer hebt bewezen door uw lijden en smaad;
Wij loven U, Heer, dat U ons geleid hebt in uw goedheid;
Wij loven U, Heer, dat U ons ingeordend hebt in uw wijsheid;
Wij loven U, Heer, dat U ons beschermd hebt met uw macht;
Wij loven U, Heer, dat U ons geheiligd hebt met uw adel;
Wij loven U, Heer, dat U ons verlicht hebt in uw vertrouwelijkheid;
Wij loven U, Heer, dat U ons boven alle schepselen het meest hebt liefgehad in uw  liefde.’
[1.Boek,6]

Over het tienvoudig nut van het gebed van een goed mens
Het gebed heeft grote macht
Als een mens bidt met al zijn krachten.
Het maakt een bitter hart zoet,
Een verdrietig hart blij,
Een arm hart rijk,
Een dwaas hart wijs,
Een weifelmoedig hart moedig,
Een zwak hart sterk,
Een blind hart ziend,
Een verkild hart brandend.
Het trekt de grote God in een klein hart,
Het stuwt de hongerige ziel omhoog naar God.
Het brengt twee gelieven bijeen: God en de ziel.,
Op een lieflijke plek,
Daar praten ze veel over liefde.’
[5.Boek 13]

Zo raakte zij uiteindelijk bekend bij haar stadgenoten. Die kwamen om raad en geestelijke leiding. Maar dat zette ook kwaad bloed. Ze had immers niet gestudeerd. Vooral de geestelijkheid die steeds mondainer begon te leven en waarover zij dan ook menig bittere klacht uitte, probeerde haar verdacht te maken en tegen te werken. Daarbij kwam dat ze door haar gestrenge levenswijze en boetepraktijken behoorlijk verzwakt was. Ze leed aan allerlei kwalen en ziekten.

In 1270 trad ze in bij de cisterciënzerinnen van Helfta. Naar het schijnt had haar broer Balduin daar een actief aandeel in. Hij was destijds op haar aanraden ingetreden bij de dominicanen te Ruppin. Daar was hij nu subprior en lector. Men heeft wel verondersteld dat Mechtild zich zo onmogelijk had gemaakt door haar kritiek dat zij gedwongen was om in te treden in klooster Helfta. Daar zou haar broer dan een bemiddelende rol bij hebben gespeeld. Hoe dan ook, zij zou grote invloed uitoefenen op Mechtild van Hackeborn en Gertrud de Grote van Eisleben, twee medezusters in Helfta, en evenzeer mystiek begaafd.

Over het jaar van haar overlijden zijn de geleerden het niet eens: geopperd worden, 1280, 1282, 1283 of 1294.


Bronnen
[102; 103; 122; 431; 500; Dries van den Akker s.j/2008.05.18]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen