× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† 1463  Alexander Oliva

Info afb.

Alexander Oliva oesa, Rome, Italië; generale overste, bisschop & kardinaal; † 1463.
Sterfdag 21 augustus.

Naar het heet was Alexander afkomstig van arme ouders uit Sassoferrato. Geboren in 1407 of 1408, viel hij op 3-jarige leeftijd in een waterton en werd er voor dood uit gehaald. Hij kwam weer tot leven doordat zijn moeder hem naar de plaatselijke Mariakerk bracht.

Mede door de godsvrucht van zijn moeder trad hij in bij de augustijnen. Studeerde te Rimini, Bologna en Perugia. In die laatste stad doceerde hijzelf enige tijd theologie. Kreeg van lieverlee leidinggevende functies in de orde. Kwam al doende in Rome terecht. Daar besteedde hij tussen de administratieve bedrijven door zo veel mogelijk aandacht aan schrijven en preken. In 1459 werd hij benoemd tot generale overste. Paus Pius II († 1464) verhief hem in 1460 tot kardinaal, waarbij hij hem de bisschopszetel van Camerino toevertrouwde. Alexander stierf te Tivoli op een moment dat daar het pauselijk hof verbleef. Hij werd bijgezet in de augustijner kerk te Rome, alwaar hij een waardig grafmonument kreeg.


Bronnen
[Anselmo Hörmonseder ‘Himmlische Ermitenschaar Heiliges Augustiner Jahr’, 1733; Blake ‘General Biographical Dictionary’, 1840; Dries van den Akker s.j./2017.09.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen