× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 100  Eutychius van Sebaste

Info afb.

Eutychius (ook Eutyches of Eutychus) van Sebaste, Armenië; bisschop (& martelaar?); † ca 100
Feest 24 augustus.

Hij staat te boek als een leerling van de evangelist Johannes. Maar daarvóór was hij een leerling van Paulus. Hij was afkomstig uit Frygië. De traditie identificeert hem met de jongeman Eutychus die tijdens een lange toespraak van Paulus te Troas in slaap sukkelde en uit het raam viel (Handelingen 20,07-12):

‘Toen we op de eerste dag der week bijeengekomen waren voor het breken van het brood, voerde Paulus, die van plan was de volgende dag te vertrekken, tot diep in de nacht tot hen het woord. Er brandden talrijke lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren. Een jonge man, Eutychus, zat in het venster en werd tijdens Paulus’ langdurige toespraak door een onweerstaanbare slaap bevangen. Overmand door de slaap stortte hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Maar Paulus kwam naar beneden, strekte zich over hem uit, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Weest niet ongerust, want er is leven in hem.’ Hij ging weer naar boven, brak het brood, at ervan en na nog geruime tijd het woord gevoerd te hebben ging hij heen. De jongen bracht men levend binnen, waardoor ze niet weinig getroost werden.’

Na het vertrek van Paulus uit die streek zou hij zich bij Johannes hebben gevoegd als helper bij zijn verkondigingswerk. Hij zou hem ook vergezeld hebben toen hij werd verbannen naar het eiland Patmos. Hij zou tijdens een christenvervolging zijn gearresteerd en gemarteld. Dat kwam omdat zijn enthousiaste prediking sommigen inspireerde om afgodsbeelden te vernielen en tempels te beschadigen. Het werd hem aangerekend. Hij overleefde echter de folteringen. Over het vervolg zijn de bronnen het niet eens. Volgens sommigen zou hij later in vrede gestorven zijn. Anderen echter menen dat hij werd overgebracht naar Sebaste en daar alsnog de marteldood onderging.


Bronnen
[Adr.z.j./8p:108; Bdt.1925; Hlw.1924; Mty.z.j.; Dries van den Akker s.j./2019.09017]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen