× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 765  Bregwin van Canterbury

Info afb.

Bregwin (ook Berven, Bregvin, Breqwin, Breven, Brevenus, Brevin, Brévin, Brewen of Brewing) van Canterbury, Engeland; aartsbisschop; † ca 765.

Feest 27 juli (?[DSB.1979]) & 24 & 25 (Bretagne) & 26 augustus.

Hij was de twaalfde aartsbisschop van Canterbury. Zijn leven werd in de 12e eeuw opgetekend door de monnik Eadmer.

Zijn ouders waren van Saksische afkomst. Bregwin werd geboren ten tijde van koning Wilthred en bisschop Bertwald van Canterbury. Deze was Theodorus († 690; feest 19 september) opgevolgd. De jonge Bregwin werd toevertrouwd aan de ‘scola dominica’, letterlijk de leerschool van de Heer. Waarschijnlijk betekent dit dat hij voor zijn vorming werd toevertrouwd aan een abdij, zoals bij de hogere standen destijds te doen gebruikelijk. Op een goed moment is hij monnik geworden ‘in een arme abdij’.

Intussen werd het land geregeerd door Wilthreds zoon Ethelbert. Toen de bisschop van Canterbury stierf, werd Bregwin met name door de koning naar voren geschoven.

Eadmer zegt dat die gestorven bisschop Cuthbert heette. Als die naam al juist is, kan dat niet Cuthbert van Lindisfarne geweest zijn (†687; feest 4 september).

Blijkbaar wist hij van zijn bestaan? Zeer tegen de zin van Bregwin zelf werd hij door de geestelijkheid aangewezen als hun nieuwe bisschop. Als jaartallen worden gegeven 759 of 761. Hij is maar kort bisschop geweest: de genoemde jaartallen lopen uiteen van 761 tot 765. Na drie jaar bisschopsambt zou hij ten gevolge van een uiterst strenge winter gestorven zijn.

Er is een brief van hembewaardgebleven aan zijn vriend en collega Lullus van Mainz (†786/7; feest 16 oktober). En passant krijgen we nog enkele details uit zijn leven te horen.

‘Aan onze eerbiedwaardige en allerdierbaarste broeder in Jezus Christus: bisschop Lullus; van Brévin, dienaar der dienaren van God in naam van Jezus Christus: gegroet.

Al heel lang had ik het verlangen met Gods hulp afgezanten naar uwe heiligheid te sturen. Maar de troebelen en invallen die de Engelse en Franse kust geteisterd hebben, stonden dat niet toe. Maar nu onze vorsten ons een duurzame vrede hebben beloofd, stuur ik u, waarde broeder, de dierbare Hildebert met deze brieven. Ik denk terug aan de vriendschap die wij elkaar beloofd hebben, toen we elkaar in Rome tegenkwamen.

Lullus werd in 751 priester gewijd. Bonifatius († 754; feest 5 juni) stuurde hem naar Rome om raad te vragen aan paus Zacharias († 752; feest 22 mart) over verschillende belangwekkende kwesties. Waarschijnlijk hebben deze twee elkaar bij die gelegenheid leren kennen. In de levensbeschrijving van Bregwin horen we hier niets over.

Wat ons betreft blijft die vriendschap voor altijd. Vol vertrouwen op uw vriendschap stuur ik u dan ook naar het voorbeeld van onze voorvaderen in het geloof de hartelijkste wensen van voorspoed vrede. Op die manier brengen wij het woord van de Heer in vervulling: ‘Hieraan zal men herkennen dat jullie mijn leerlingen zijn: als je elkaar liefhebt.’ Door de goede zorgen van onze broeder Ishard bied ik uwe heiligheid een cadeautje aan: een reliekhouder met beenderen voor priesterlijk gebruik. Het is weliswaar klein, maar wil het aannemen als een hart vol genegenheid voor u. Wil het aanvaarden als een bewijs van mijn goede wensen. Ik hoop dat u er blij mee bent, en dat ik van u eveneens een aandenken mag krijgen.
U moet weten, allerdierbaarste broeder, - God is mijn getuige - dat ik des te meer hecht aan de vertroosting van onze onderlinge vriendschapsband door de nagedachtenis die mij verbindt met uw heilige vader en voorganger Bonifatius.

Heeft Bregwin Bonifatius persoonlijk gekend? Bonifatius was afkomstig uit Kent, en heeft tot 716 in Zuid-Engelse kloosters gewoond. Kende Bregwin hem uit die tijd? Of kende hij Bonifatius veeleer uit de verhalen van Lullus in Rome?

Moge dus onder ons en onder al degenen die ons dierbaar zijn, een intense geestelijke eenheid heersen tot uitdrukking gebracht in onze gebeden en de offers die wij opdragen voor het heil van onze zielen en voor de noden van ons leven.
Wees zo goed namens mij de groeten te doen aan alle priesters en monniken van de Gelukzalige martelaar van Jezus Christus Bonifatius, en spoor ze aan door middel van onophoudelijke gebeden voor ons een goed woordje te doen bij de goddelijke genade; precies zoals wij het doen voor hen.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen en ons toedekken met zijn bescherming, en moge Hij uwe liefde voor altijd behoeden en bewaren tot nut van zeer velen.’

Verering & Cultuur
Zijn verering strekt zich uit tot in Bretagne, Frankrijk. Dat is nog te horen in naar hem genoemde plaatsaanduidingen:

In Finistère:
Berven (gem.Plouzévédé) en Berven (Guiclan, gem. Taulé): beide plaatsjes heeft wellicht ooit een kapel gestaan ter ere van hem.

In Morbihan:
Hij is de patroon van Berne, bisdom Vannes.

In Loire-Atlantique:
Saint-Brévin-les-Pins (gem.Paimboeuf). Waarschijnlijk waren het monniken van overzee die in de middeleeuwen zich hier vestigden en hun plek noemden naar een heilige van thuis. Hij is er nog altijd de patroon van de parochiekerk.


Bronnen
[DSB.1979p:55»Brewen; Lo1.1837p:XLIII; Nwm.z.j.»0762; Pzc.2002p:186; Rge.1991; Vce.1990; Feuille ‘Notice sur St-Brevin’ meegenomen uit de kerk van Berne, Morbihan; Dries van den Akker s.j./2009.06.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen