× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† -12e eeuw vůůr Christus  Jozua Profeet

Info afb.

Jozua (ook Joshua, Josua, JosuŽ of JozuŽ) Profeet, Kanašn; aanvoerder; Ü 12e eeuw vůůr Chr.

Feest 1 & 2 september.

Naar Jozua is een heel bijbelboek genoemd. Het volgt meteen op de vijf boeken van Mozes, de Pentateuch, of - zoals de Joden zeggen - de Wet. Hij markeert de overgang van de woestijntocht naar de verovering van het land Kanašn, en daarmee van de periode der Wet naar de Profeten. Volgens de Joodse opvatting behoort Jozua dan ook tot de vroege profeten.

Zijn vader heette Nun en behoorde tot de stam EfraÔm. Tijdens de woestijntocht van het Hebreeuwse volk was hij een van de dienaars van Mozes (Exodus 17,8-16; 24,13; 32,17; Numeri 13,8.16 enz). Na de dood van zijn meester op de grens van het Beloofde Land nam hij de leiding over. Onder hem kwam de verovering van het Beloofde Land Kanašn tot stand.

Beroemd is het verhaal hoe de HebreeŽn de grensstad Jericho innamen. Het volk moest zich opstellen alsof het een officiŽle processie was. Priesters droegen de ark van het verbond (de kist waarin de stenen tafelen met daarop de Tien Geboden gegraveerd). Zodra zij in het water stapten van de Jordaan die daar vlak langs stroomt, bleef het water staan als een muur, juist zoals het dat had gedaan, toen zij uit Egypte waren gevlucht en droogvoets door de Rode Zee waren ontsnapt. Zes maal moesten zij zo in stilte de stad rondtrekken; bij de zevende maal mochten zij op de trompetten en bazuinen blazen. Daarop stortten de muren in, zonder dat er ook maar iemand een vinger naar had uitgestoken. Onder aanvoering van Jozua kon nu de stad eenvoudig worden veroverd. Zijn belangrijkste zorg bij dit alles was de eenheid onder de twaalf stammen van IsraŽl. Bij herhaling hield hij zijn mensen voor dat ze zich moesten houden aan de Wet die ze bij de SinaÔ in de woestijn via Mozes van God zelf hadden ontvangen.

Aan het einde van het naar hem genoemde boek houdt Jozua een vergadering met de volksvertegenwoordigers. Hij roept de geschiedenis in herinnering die zij achter de rug hebben: hoe God de Heer het volk heeft beschermd en geleid vanaf de gevangenschap in Egypte tot en met het moment dat zij het Land van melk en honing bewonen. Jozua drukt de mensen op het hart aan God een voorbeeld te nemen en met medemensen te doen wat God aan henzelf gedaan heeft.


Bronnen
[Jozua;Lin.1999; Dries van den Akker s.j./2000.09.01]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen