× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 390  Justus van Lyon met Viator

Justus van Lyon, Frankrijk; bisschop met zijn gezel Viator; † ca 390.

Feest 4 augustus & 2 september & 14 oktober.

Tot het moment dat Justus tot bisschop van Lyon werd uitgeroepen (ca 370), was hij diaken geweest te Vienne. In 381 nam hij deel aan het concilie van Aquilea, waar eens te meer de leer van het Arianisme werd veroordeeld.

Op die bijeenkomst trof hij weer zijn oude vriend Ambrosius van Milaan († 397; feest 7 december). Er bestaan nog twee brieven van Ambrosius aan Justus. Daaruit blijkt dat Justus hem had verzocht geen nieuwtjes meer te vertellen in zijn brieven: "Leg mij maar liever uit, hoe je dat toch doet: een schrifttekst uitleggen. De rest is flauwe kul." Het einde van zijn bisschopscarrière werd veroorzaakt door een losgebroken misdadiger. Deze had er in blinde woede met een zwaard op losgehakt; daarbij waren meerdere doden en gewonden gevallen. Toen de menigte hem te pakken dreigde te krijgen, vluchtte hij een kerk binnen; dat betekende dat hem op grond van het asielrecht niets mocht worden gedaan. Justus was al op de hoogte gebracht en kwam aanhollen om de achtervolgers ervan te weerhouden hun prooi toch te pakken te nemen. Daarop keerde hun razernij zich tegen hun bisschop. Ze los op hem los als op een beest.

Het is niet duidelijk of de bisschop al rondliep met plannen om zich terug te trekken, maar in de daarop volgende nacht is hij in alle stilte vertrokken. In gezelschap van één van zijn geestelijken, Viator, nam hij de boot in Marseille met bestemming Egypte. Daar trokken zij zich als kluizenaar terug in de Egyptische woestijn. Zo leefden er in die tijd wel honderden, misschien wel duizenden. Tien jaar ongeveer leidden zij er hun kluizenaarsleven, zij het onder een valse naam. Totdat een avontuurlijke inwoner van Lyon op zijn zwerftochten daar langskwam en Justus herkende. Dat bracht onherroepelijk met zich mee dat zijn vroegere gelovigen een poging zouden ondernemen om hem terug te krijgen. Inderdaad verscheen enige tijd later zijn priester Antiochus, maar Justus liet zich niet verbidden.

Toen Antiochus dat thuis kwam vertellen, werd hij daarop zelf tot opvolger van Justus gekozen. Niet lang daarna stierven Justus en Viator kort na elkaar: † 390. Naderhand werd zijn lichaam naar Lyon overgebracht en bijgezet in de kerk die naar hem zou worden genoemd, de Sint-Justuskerk. Hij was indertijd zo populair dat hij drie keer per jaar werd gevierd: behalve op 2 september ook op 4 augustus, 14 (en 21) oktober.


Bronnen
[000;101;102»Juste;104;106;107;113;140;200; Dries van den Akker s.j./2007.08.28]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen