× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 908  Electran II (bisschoppen van Rennes)

Electran II van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop; Ü 980.

Feest 2 september (met alle heilige bisschoppen van Rennes).

De spaarzame gegevens rond zijn persoon ontleent men aan een manuscript uit de 9e eeuw. Daaruit blijkt dat hij op 29 september 866 tot bisschop werd gewijd door aartsbisschop Erard (of Herard) van Tours. Dat was opmerkelijk want tot en met Electrans voorganger, Ganrnier, waren het Bretonse bisschoppen geweest die hun collega van Rennes hadden gewijd. Intussen had paus Nicolaas I (Ü 867) echter een edict uitgevaardigd dat Tours aartsbisdom zou zijn voor heel West-GalliŽ; daar viel dus ook Bretagne onder. Uit hetzelfde document maakt men op dat Electran niet afkomstig was uit bisdom Rennes. Wellicht Tours?

We geven hier de tekst weer van Albert Le Grand, geciteerd door Garaby:
ĎHij werd in 866 gewijd door aartsbisschop Erard van Tours. Hij kroonde Sint Salomo III in Rennes. Hij moest het meemaken hoe Bretagne werd geteisterd door interne oorlogen en door de invallen van de Noormannen. In die extreme situatie probeerde hij een eind te maken aan de burgeroorlog. Hij riep de inwoners van Armorica op de rijen te sluiten tegen de wrede indringers. Hij had het geluk te mogen meemaken hoe zijn stad gespaard bleef voor hun plunderingen. Hij bracht dank aan de hemel en bood hulp en troost aan al degenen die te lijden hadden onder de bendes woestelingen. Deze goede herder stierf in 908. Tevoren in 894, had hij nog Alain I tot hertog gekroond.í


Bronnen
[C&G.1984P:310;Gby.1991p:207; Dries van den Akker s.j./2007.8.27]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen