× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 1050  Guido van Arezzo

Guido van Arezzo osb.cam, , Italië; kerkmusicus; † ca 1050.

Sterfdag 7 september.

Hij moet tussen 990 en 1000 geboren zijn, en kreeg zijn opleiding in de abdij Pomposa bij Ferrara. Daar ontwierp hij voor de Gregoriaanse zang een nieuw, veel eenvoudiger  muziekschrift met lijnen en sleutels dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. Toen hij het wilde doorvoeren in zijn abdij, stuitte hij op zoveel weerstand dat hij het klooster verliet. Bisschop Theodald van Arezzo onderkende zijn kwaliteiten en stelde hem aan tot muziekleraar aan de kathedraalschool.

Hij zou ook de uitvinder zijn van de zogeheten solmisatie, toonladder ut-re-mi-fa-sol-la-si-ut. Daartoe gebruikte hij de beginletters van een vers uit de hymne voor Sint Jan de Doper, geschreven door Paulus Diaconus (†ca 799):

“Mogen uw dienaren met zachte stem uw wonderdaden doen klinken;
Verlos onze bezoedelde lippen van schuld, Sint Johannes.”

In het Latijn:

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum;
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Johannes.
Ut
Re
Mi
Fa
Sol
La
S(i)
= c
= d
= e
= f
= g
= a
= b

In later tijden is ‘ut’ vervangen door het welluidender ‘do’, wellicht als beginletters van het Latijnse woord ‘Dominus’ = ‘Heer’.

Guido is nooit heilig of zalig verklaard.


Bronnen
[Kath.Enc.; ‘Guido’; ‘solmisatie’; Dries van den Akker s.j./2009.09.19]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen