× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 701  Sergius I Paus

Info afb.

Sergius I, paus, Rome, ItaliŽ; Ü 701.

Feest 8 september.

Hij moet rond 635 in Palermo op het eiland SiciliŽ geboren zijn. In 687 werd hij opvolger van paus Conon, en was daarmee de derde Grieks-Syrische paus. Hij bevorderde de missieactiviteiten van Engelse monniken naar Duitsland en Friesland en verdedigde Sint Wilfrid van York (Ü 710; feest 24 april). Deze was in Parijs tot bisschop gewijd van de Engelse plaats York. Maar toen hij daar aankwam, bleek zijn zetel al door een ander ingenomen.

In 695 wijdde Paus Sergius Sint Willibrordus (Ü 739; feest 7 november) tot bisschop van de Friezen en zond hem, goed voorzien van relikwieŽn, uit als missiebisschop. Hierover wordt in de middeleeuwse levensbeschrijving van Willibrord een legende verteld.

Legende

Vier dagen voordat Willibrord in Rome arriveerde, kwam een engel paus Sergius in een droom waarschuwen. Hij moest de vriend Gods die onderweg was naar Rome met alle mogelijke eerbewijzen ontvangen. Want deze zou in de toekomst een groot licht zijn voor vele zielen die nu nog in duisternis verkeerden. Wat de heilige man hem, Sergius, ook zou vragen: dat moest hij hem geven. De paus was hierdoor zeer verheugd en ontving Willibrord met blijdschap en talloze eerbewijzen. Hij wijdde hem in de kerk van de heilige Clemens op de vooravond van diens feest: dus op 22 november, tot aartsbisschop.

Sergius doopte zelf nog koning Caedwalla van de West-Saksen.

Hij voerde op de liturgische kalender een aantal Mariafeesten in: op 2 februari het feest van Maria's Zuiveringsprocessies, tegenwoordig beter bekend als Maria Lichtmis, bedoeld als vervanging van de heidense voorjaarsoptochten; op 25 maart, precies negen maanden voor het feest van Jezus' geboorte: het feest van Maria Boodschap; op 15 augustus het feest van de Ontslaping van Maria, beter bekend als het sterfbed van Maria en Maria Tenhemelopneming; en op 8 september Maria Geboorte. Ook schreef hij voor dat het feest van Kruisverheffing op 14 september door de gehele kerk gevierd zou worden.
Hij was het ook die de tekst van het 'Agnus Dei' in de liturgie invoegde.
Hoewel bij dit alles de invloed van het oosten overduidelijk is, was zijn verhouding met de Byzantijnse keizer Justinianus II toch zeer gespannen, vooral toen hij weigerde de Trullaanse synode van 691 te ondertekenen, die Byzantium praktisch op gelijke hoogte met Rome stelde.
Hij werd opgevolgd door Johannes VI (Ü 705).


Bronnen
[000; 122; 153; 219; 204p:58; 500;Dries van den Akker s.j./2007.08.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen