× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 727  Ina van Kent met Ethelburga

Info afb.

Ina (ook Ine) van Wessex (ook van Glastonbury), Engeland; koning & weldoener, samen met Ethelburga, koningin; † 727.
Feest 2 februari & 8 september

Ina was een zoon van koning Cenred. Hij was een broer van twee heiligen zussen Cuthburga († 724; feest 31 augustus); zij stichtte rond 705 de abdij te Wimborne, en werd er de eerste abdis. Haar zus Tetta († 8e eeuw; feest 28 september) volgde haar op. Ina besteeg de troon van Wessex in 688. Hij was gehuwd met koningin Ethelburga. Hij staat bekend om de rechtvaardige wetten die hij afkondigde.

Glastonbury

Hij stichtte een kerk in Glastonbury. Dat was de vierde kerk. De oudste was de meest westelijke, toegewijd aan Sint  Jozef van Arimatea, van wie men geloofde dat hij destijds geregeld naar die streken was gereisd om er tin te kopen uit de overvloedige tinmijnen. Men vertelde zelfs dat Jezus, als jongen van een jaar of tien, zijn oom Jozef op zo’n  reis had vergezeld. Ten oosten van die kerk lag een kerk, toegewijd aan de Heilige Maagd en aan Sint David van Wales. Niet ver daarvandaan lag een kerk waarvan men vertelde dat ze gebouwd was door Twaalf Mannen uit het Noorden. Tenslotte voegde koning Ina daar nog een vierde kerk aan toe, in die tijd verreweg de grootste van allemaal. Zij was toegewijd aan de Heer zelf en aan Petrus en Paulus. Hij deed dat voor de zielenrust van zijn broer Mules die in Kent, even ten zuiden van Canterbury, door de bevolking levend was verbrand. Uit de keuze van de patroonheiligen mogen we afleiden dat de koning bijzondere devotie had voor de kerk van Rome. Dat was indertijd in die Keltische gebieden bepaald nog geen gemeengoed. Hij doteerde de kerk met uiterst kostbare schenkingen.

Rome
In 726 trad hij terug en pelgrimeerde met zijn gemalin naar Rome. Er wordt verteld dat zij daar het religieuze leven hebben aangenomen. In ieder geval openden zij er een gasthuis voor Engelse bedevaartgangers. Hij stierf er als eenvoudig, bescheiden man. Te Rome werd hij ook begraven. In de kathedraal van Wells bevond zich een herinneringssteen, die erop wees dat hij ook daar een kerk had gesticht. Sommigen trokken uit de aanwezigheid van die steen de conclusie dat hij daar begraven lag. Ten onrechte dus.
Volgens sommige bronnen zou Ethelburga na Ina’s dood vanuit Rome zijn teruggekeerd naar Engeland en haar levenseinde hebben afgewacht in het klooster Lyming(e).
Wellicht wordt zij hier verward met haar voorgangster en naamgenoot  Ethelburga van Lyminge († 647; feest 5 april)?


Bronnen
[Nwm.z.j.; Rge.2002; SLw.1985p:26.43-47; Vce.1990;  Dries van den Akker s.j./2016.12.13]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen