× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1475  Alanus a Rupe

Info afb.

Alanus (ook Alain of Alan) a Rupe (ook van der Clip, de la Roche of van Rostock of van Zwolle) op, Zwolle, Nederland; kloosterling & theoloog; Ü 1475.

Feest 8 september.

Hij was afkomstig uit Bretagne, waar hij volgens zeggen rond 1428 geboren is. Daar duidt de typisch Bretonse naam Alan (of Alain) ook op. Van zijn afkomst weet men verder zo goed als niets. Gezien zijn achternaam vermoedt men, dat hij uit het gehucht La Roche kwam in de buurt van het Bretonse plaatsje Plouer.
Al op jeugdige leeftijd trad hij in bij de Dominicanen te Dinan (Bretagne; niet te verwarren met Dinant in de Belgische Ardennen). Na zijn priesterwijding werd hij in 1459 naar Spiers in Duitsland gezonden, het jaar daarop naar Lille, terwijl hij in het volgende jaar naar Parijs werd gehaald om er les te geven. Zo snel als de omstandigheden het toelieten, keerde hij terug naar zijn geliefde plekje in Lille; het dominicaner klooster daar was aangesloten bij de zogeheten Hollandse congregatie. Van daaruit doceerde hij theologie in Douai.

Intussen vatte hij een intense devotie op voor het bidden van de rozenkrans ter ere van Maria. Daarmee greep hij terug op zijn stichter Dominicus; die had een begin gemaakt met deze devotie, maar in de loop van de voorafgaande eeuwen was ze steeds meer in onbruik geraakt. Alain bevorderde hierbij het overwegen van de heilige geheimen van het leven van Onze Heer Jezus Christus en van Maria; juist zoals dat tot op de dag van vandaag bij het bidden van het rozenhoedje nog steeds geschiedt. Rond 1470 zou hij in Douai de Broederschap van de Heilige Rozenkrans oprichten.
Deze vroomheid verspreidde hij met groot enthousiasme, overal waar hij kwam: in Zwolle, Rostock (Saksen), een aantal Duitse vorstendommen, in Parijs, PicardiŽ (= Noord-West-Frankrijk) en in zijn vaderland Bretagne.
Hij was een vurig predikant. Zelfs al had hij in vreemde streken steeds een tolk naast zich nodig, toch bleek hij in staat om de harten van de gelovigen te verwarmen.

Na verloop van tijd werd hij het slachtoffer van roddel en tegenwerking. Men beschuldigde hem van drijverij en onverzoenlijkheid: zijn ijver voor zijn idealen zou de mensen nauwelijks nog vrijheid gunnen. Dit bracht hem in grote crisis. Hij begon zelfs zijn geestelijk leven en zijn geliefde rozenkransgebed te verwaarlozen. Volgens sommigen zou hij in die tijd een verschijning hebben ontvangen van de Heilige Maagd, waarin zij hem zou hebben bemoedigd. Er stond hem nog veel meer te wachten, want de vijandigheid was zelfs doorgedrongen tot in zijn eigen orde: zo bleek op een kapittel te Doornik, waar hij bij was uitgenodigd. Maar in een brief aan de plaatselijke bisschop verweerde hij zich met verve, en gaf te kennen dat hij in het vervolg meer dan ooit zou doorgaan met het verspreiden van de devotie tot de rozenkrans ter ere van de H. Maagd en van haar Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Hij stierf op 47-jarige leeftijd te Zwolle in grote eenzaamheid en in geur van heiligheid. Hij werd bijgezet in de kloosterkerk aldaar. Op de dag van zijn dood werd in Keulen de eerste rozenkransbroederschap in het Duitse grondgebied opgericht.
Alain de la Roche heeft enkele vrome werkjes op zijn naam staan, die vooral handelen over de zegeningen van het rozenkransgebed. Curieus zijn de 'Preken van de heilige Dominicus, aan Alain geopenbaard': waarin hij zijn preken Dominicus in de mond legt.

Weerspreuk(en)
Het is niet duidelijk of de volgende weerspreuk op zijn feestdag slaat, dan wel dat het hier een andere heilige Alanus betreft:

'La rosťe de Saint Alain
est - dit-on - rosťe de vin'
[Dauw op Alanus zacht en fijn
is de dauw straks van de wijn][282b:60]


Bronnen
[000; 117ĽAlan; 122; 135/3p:219ĽAlain; 280p:22; 340p:35; 500; Dries van den Akker s.j./2007.08.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen