× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 80?  Apollos van Smyrna

Apollos van Smyrna (ook Apostel), Klein-Azië; geloofsverkondiger & bisschop; † eerste eeuw (ca 80?).

Feest 10 september & 8 & 9 december.

Hij maakte deel uit van de Zeventig.

Apollos komen we tegen in de Handelingen van de Apostelen en in Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinte. Vlak voordat Paulus op zijn derde zendingsreis naar Efese kwam, was daar Apollos aangekomen: 'Intussen was in Efese een jood aangekomen, Apollos, een Alexandrijn van afkomst en een welsprekend man, die doorkneed was in de Schriften. Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof, hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila († 1e eeuw; feest 8 juli) hem gehoord hadden, namen ze hem mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa, zonden de broeders aan de leerlingen een brief met het verzoek hem goed te ontvangen. Daar aangekomen was hij door zijn genadegaven van veel nut voor de gelovigen, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de joden door aan de hand van de Schriften te bewijzen, dat Jezus de Messias was' (Handelingen 18,23-28).

Zeer waarschijnlijk is dit dezelfde Apollos waar Paulus over schrijft in zijn eerste brief aan de christengemeente te Korinte: 'Broeders, ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: "Ik ben van Paulus. Ik van Apollos. Ik van Kefas (= Petrus). Ik van Christus." Is Christus dan in stukken verdeeld?' (1 Korinte 01,12-13). Dan vergelijkt Paulus de prediking en het bekeringswerk met de arbeid van een boer of tuinder: 'Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei' (1 Korinte 03,06). Het is vanuit Efese dat Paulus deze woorden aan zijn medegelovigen van Korinte schreef. Waarschijnlijk vanuit de gevangenis. Het lijkt erop dat Apollos op dat moment bij hem was.

Volgens de overlevering in de oosterse kerk werd hij later de eerste bisschop van Smyrna. Hij zou in die hoedanigheid worden opgevolgd door Polycarpus († 155; feest 23 februari). Hoe dit te rijmen valt met het feit, dat ook Búcolus († 99; feest 6 februari) als eerste bisschop van Smyrna wordt genoemd, is niet duidelijk.


Bronnen
[101a; 139/3; 140; Reicke&Rost/391kol:101-102; Dries van den Akker s.j./2001.12.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen