× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† ca 305  Menodora van BythiniŽ met Metrodora en Nymfodora

Info afb.

Menodora (ook Minodora) van BythiniŽ (ook van NicomediŽ), Klein-AziŽ; martelares met Metrodora (ook Mitrodora) en Nymfodora; Ü ca 305.

Feest 10 september.

Zij waren drie zussen die zich in de eenzaamheid hadden teruggetrokken om zich als maagden aan de Heer toe te wijden door middel van vasten en gebed. Zij leefden in de buurt van de hete bronnen in het noordwesten van het huidige Turkije. Toch wisten de mensen hen te vinden; ze kwamen om raad of baden om genezing voor de zieken die ze bij de drie heilige vrouwen brachten.
Van hun martelgang is een verslag bewaard dat volgens wetenschappers geen geschiedkundige waarde heeft; hooguit geeft het een† geÔdealiseerde gelovige visie weer van de schrijver(s?). Wat wordt er verteld?

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Galerius (293-311) werden de drie vrouwen voor de plaatselijke stadhouder gebracht. Naar het schijnt heette hij Fronto. Hij was verrast door hun schoonheid. Ze mochten dan mager zijn door hun vastenpraktijken, hun gezicht straalde van innerlijke vrede. Hij sprak hun aanvankelijk vaderlijk toe, en drong er bij hen vriendelijk op aan een offer te brengen aan de keizerlijke godheid. Hij zou ervoor zorgen dat ze naar Rome werden gebracht, waar hun een eervol huwelijk wachtte met hooggeplaatste ambtenaren aan het keizerlijke hof. Maar zij weigerden even vriendelijk.
Toen Fronto bemerkte dat zij onvermurwbaar waren, liet hij Metrodora en Nymfodora gevangen zetten, en onderwierp Menodora aan gruwelijke folteringen. Fronto zou haar toegebruld hebben: ĎMaar breng dan een offer!í Waarop zij - half hangend aan een martelpaal - teruggekreund zou hebben: ĎIk doe niets anders. Ziet u dat dan niet?í Uiteindelijk is zij aan haar verwondingen bezweken. De beul liet haar naakt en toegetakeld liggen. De andere twee werden uit de gevangenis gehaald en geconfronteerd met het lot van hun zus. Hoe geschrokken ze ook waren, het bracht hen niet van hun stuk. Ook zij stierven tenslotte de marteldood.


Bronnen
[Adr.z.j./9; Rge.2002; Vmc.1985/3p:311; Dries van den Akker s.j./2013.12.06]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen