× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 453  Pulcheria Aelia van Constantinopel

Info afb.

Pulcheria Aelia van Constantinopel; maagd & keizerin; † 453.
Feest (7 augustus: Oosterse kerken &) 10 september.
Zij werd geboren op 19 januari 399 als oudste dochter van Eudoxia en Arcadius, keizer van het Oost-Romeinse Rijk. In 414 werd zij voor twee jaar officieel aangesteld als regentes voor haar minderjarige broer Theodosius II. Zij legde een persoonlijke gelofte van maagdelijkheid af, en bracht haar beide zussen ertoe hetzelfde te doen. Het keizerlijk paleis had veel weg van een klooster. Zij wendde al haar invloed aan om de ketterij van het Nestorianisme veroordeeld te krijgen wat inderdaad gebeurde op het Concilie van Efese, 431.
Niettemin was het een kring van Monofysitisten die er bij de keizer op aandrong haar uit het keizerlijk paleis te verbannen, 447. Toen in 450 de keizer stierf, werd zij uitgeroepen tot diens opvolger. Zij huwde met de hoge militair Marcianus op voorwaarde dat hij haar gelofte van maagdelijkheid zou eerbiedigen. Marcianus stemde toe en promoveerde prompt tot de nieuwe keizer. Getweeën riepen zij in 451 het Concilie van Chalcedon bijeen, waar met name op hun aandringen de ketterij van het Monofysitisme veroordeeld werd.
De bisschoppen van dat Concilie riepen haar uit tot ‘Behoedster van het Geloof, vredestichteres, een tweede Helena’.
Helena († 328; feest 18 augustus) was de moeder van keizer Constantijn († 338; feest 21 mei); zij was van grote invloed op diens keuze voor de christelijke godsdienst als bevoorrechte godsdienst van het Romeinse Rijk.
Pulcheria liet minstens drie Mariakerken bouwen in Constantinopel. Zij was het die de relieken van Johannes Chrysostomus († 407, 13 september) liet overbrengen naar de stad.


Bronnen
[Bdt.1925; Hlw.1924; Rge.2002; Wim.2002; Dries van den Akker sj/2020.12.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen