× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
† 1622  Camillo Costanzo met Augustinus Ota e.a.

Info afb.

Camillo Costanzo (ook Constanzi [102]) sj, Ikonoscima/Firando, Japan; martelaar met Augustinus Ota sj e.a.; ć 1622.

Feest 4 februari (met alle jezu´eten missionarismartelaren) & 10 augustus & ć 15 & 25 september & 12 oktober

Camillo was een jezu´et van Italiaanse oorsprong en werkte als missionaris in Japan. Niettegenstaande de vervolgingen en sadistische martelpraktijken van de antichristelijke Japanners, keerde hij na een verlof toch weer terug naar zijn missiegebied. Daar werd hij omwille van het geloof in Christus langzaam verbrand tezamen met een aantal Japanse bekeerlingen, onder wie zich minstens twee kleine kinderen bevonden.
Augustinus Ota was rond 1570 geboren op Ojika, ÚÚn van de Japanse eilanden. Hij deed zijn studies als Boeddhistische monnik, toen hij op het eiland Ota in aanraking kwam met de jezu´eten en zich bekeerde tot het christelijk geloof. Vanwege zijn Japanse achtergrond en zijn deskundigheid op het gebied van de Boeddhistische godsdienst was hij van grote waarde voor de evangelisatie onder de Japanners. Na de dood van zijn vrouw zijn huwelijk was kinderloos gebleven - kon hij al zijn energie besteden aan het missiewerk onder zijn landgenoten. In die tijd ontmoette hij pater Costanzo. Hij was in zijn gezelschap toen deze werd gearresteerd, en onderging uiteindelijk hetzelfde lot. Tijdens zijn gevangenschap vroeg hij om in te treden in de orde. Vlakvoor zijn dood legde hij in handen van pater Camillo de drie geloften af.


Bronnen
[101; 101a; 102; 106; 121; Dries van den Akker s.j./2008.01.07]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen