× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Eufemia van Chalcedon

Info afb.

Eufemia van Chalcedon, Klein-Azië; martelares; † ca 303 (of 307?)

Feest 11 juli (dag van het wonder te Chalcedon: oosterse kerken) & 16 september.

Zij had er voor gekozen maagd te blijven omwille van Christus. Zij werd het slachtoffer van de christenvervolgingen onder de keizers Diocletianus en Maximianus (284-305). De aard van haar marteldood is niet zeker: volgens de een stierf zij op de brandstapel stierf; anderen beweren, dat ze voor de wilde dieren werd gegooid.

Verering & Cultuur
Reeds in de 4de eeuw verrees boven haar graf een ruime kerk. Daar vond in 451 het beroemde vierde oecumenische concilie van Chalcedon plaats. Op 11 juli van dat jaar geschiedde tijdens de bisschoppenvergadering het beroemde Eufemiawonder.

Tijdens de beraadslagingen ging het o.a. om de vraag of Christus alleen een menselijke of ook nog een goddelijke natuur had. Aan Sint Eufemia in de hemel werd gevraagd of zij met een duidelijk herkenbaar teken uitkomst wilde bieden. De aanwezige bisschoppen legden daartoe een geschreven exemplaar van een orthodoxe (twee naturen) en een Ariaanse (één natuur) geloofsbelijdenis in de tombe bij het nog volkomen gave lichaam van de heilige.
Toen men de tombe de dag erna weer opende lag de Ariaanse versie onder Euphemia's voeten, terwijl zij de orthodoxe geloofsbelijdenis in haar hand hield. Dit maakte diepe indruk op de aanwezige concilievaders en had een beslissende invloed op de loop van het concilie.
[140]

In de 7de eeuw werden haar relieken overgebracht naar Constantinopel. In de oosterse kerk geniet ze grote verering. Door de moderne westerse geschiedwetenschap wordt het verhaal van haar martelaarschap als fictief beschouwd.
Zij wordt afgebeeld met wilde dieren (leeuw of beer); met slangen (deze deden haar niets); met een zwaard doorstoken; met lelie en palmtak in de hand.


Bronnen
[000; Lin.1999; Dries van den Akker s.j./2007.09.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen