× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1541  Ivo Mahyeuc

Info afb.

Ivo (ook Yves) Mayeuc (ook Mahyeuc of van Rennes) op, Rennes, Bretagne; bisschop; † 1541.

Feest 2 (met alle heiligen bisschoppen van Rennes) & 20 & 28 september.

Hij werd in 1462 geboren in een rijk koopmansgezin uit het Bretonse plaatsje Plouvorn vlakbij Morlaix. Na zijn studies trad hij in bij de dominicanen. Dat was in 1483. Juist in die tijd was er een groep dominicanen uit Holland gekomen om de oorspronkelijke geest van Dominicus weer nieuw leven in te blazen. Na zijn priesterwijding werd hij biechtvader van Anna van Bretagne († 1514), dochter van hertog Frans II († 1488) en achtereenvolgens gehuwd met de Franse koningen Karel VIII († 1498) en Lodewijk XII († 1515). Ook koning Karel VIII koos hem als zijn persoonlijk biechtvader.

Toen de bisschopszetel van Rennes openviel, was zij het die ervoor zorgde dat Ivo - volkomen tegen zijn zin - de nieuwe bisschop werd. Hij heeft nog geprobeerd een beroep te doen op zijn algemeen overste in de hoop dat deze hem voor zo'n hoog ambt even onwaardig zou vinden als hijzelf, maar tevergeefs.

Hem gingen bijzonder de armen ter harte, alsmede een goede geest onder zijn priesters en religieuzen. Voor arme jongens heeft hij een tijd lang tegen betaling vakonderwijs laten geven door handwerkslieden! Een ander verhaal vertelt dat hij een berooide moeder met kind een brood toestopte, maar haar vooral op het hart drukte goed binnen in het brood te kijken. Daar had hij enkele zilverstukken verborgen. Tijdens een bitter koude winter was hij eens naar buiten geroepen. Onderweg stuitte hij op vier arme bedelaars die veel te weinig aanhadden in die kou. Hij deed zijn witte dominicaner mantel uit - die droeg hij altijd - scheurde hem in vier stukken en gaf aan elk een stuk. Zelf keerde hij in zijn ondergoed naar huis terug.

Hij stierf op 20 september 1541. Na zijn dood ontstond er grote ruzie tussen de kanunniken van de kathedraal en de dominicanen van het plaatselijke dominicaner klooster. Beide instituten wilden dolgraag zijn relieken in hun midden hebben. Tenslotte gaf de overste van de dominicanen toe: hun geliefde heilige medebroeder zou als bisschop komen te rusten in de kathedraal van Rennes.


Bronnen
[BeL.1936p:123; Gby.1991p:25»Yves-Mahyeuc; Lo3.1837p:300»Yves-Rennes; Dries van den Akker s.j./2007.08.28]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen