× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 202  Andoche van Saulieu met Thyrsus en Felix

Info afb.

Andoche van Saulieu (ook van Autun), Frankrijk; priester & martelaar met Thyrsus, diaken & Felix, gastheer; † ca 202.

Feest 24 september

Hun legende stamt uit de zesde eeuw. De feiten die erin vermeld worden, zijn dus wetenschappelijk gesproken niet betrouwbaar. Ze weerspiegelen wel de manier waarop de heiligen in de plaatselijke overlevering van de gelovigen voortleefden.

Legende
Volgens die legende waren Andoche en Thyrsus afkomstig uit de stad Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir aan de westkust van Turkije). Hun geschiedenis is verbonden met die van Sint Benignus († ca 200; feest 1 november). Deze was nog leerling geweest van de plaatselijke bisschop Sint Polycarpus († 155; feest 23 februari), die op zijn beurt de apostel Johannes († ca 100; feest 27 december) nog gekend had. De bisschop had hem in gezelschap van de priester Andoche († 2e eeuw; feest 24 september), de diaken Thyrsus († 2e eeuw; feest 24 september), de subdiaken Andéol (oorspronkelijk Anatolius; † 2e eeuw; feest 1 mei) en nog een paar geestelijken naar Gallië gestuurd om daar het evangelie te verkondigen. Ze landden ergens in de buurt van Marseille.

Andéol bleef enige tijd achter in Carpentras; vandaar trok hij naar Viviers waar hij uiteindelijk de marteldood gestorven is.

De overigen bereikten de stad Autun. Daar werden ze welwillend ontvangen door de senator Faustus. Benignus wist zo overtuigend over Jezus en het evangelie te vertellen dat de Romeinse hoogwaardigheidsbekleder zijn godsdienst opgaf en zich tot Christus bekeerde, samen met zijn zoon Symforianus († ca 178; feest 22 augustus). Spoedig groeide dit eerste begin uit tot een bloeiende christengemeente.
Faustus vroeg nu aan Benignus en zijn gezellen naar Langres te gaan en daar te proberen de kleinkinderen van matrone Leonilla, de drieling Speusippus, Eleusippus en Meleusippus, tot het ware geloof te bekeren (allen † 175; feest 17 januari). Zo toog Benignus daarheen op weg, en wist door zijn inspirerend voorbeeld de drie jongemannen inderdaad tot Christus te brengen. Zij lieten zich dopen, verwijderden alle Romeinse godenbeeldjes uit hun villa en veranderden hun woning in een kerkje dat door Benignus werd toegewijd aan de apostel Sint Johannes.
Benignus vertrok naar Dijon, terwijl Andoche en Thyrsus naar Saulieu gingen. Ze namen er hun intrek bij de rijke koopman Felix, die ze tot Christus bekeerden. Maar juist zoals het geval was met Benignus in Dijon wist de keizer ook hen op het spoor te komen. Hij liet hen alle drie voor zich verschijnen en bezwoer hun dat ze terug moesten keren tot de vertrouwde Romeinse goden. Op hun dappere weigering werden ze achtereenvolgens gegeseld, aan een boom opgehangen, op de brandstapel geworpen, die echter doofde door een plotseling onweer, en uiteindelijk met ijzeren staven doodgeslagen.

De legende besluit met de mededeling dat ze door Faustus en Symforianus werden begraven. Dat ligt niet voor de hand gezien de sterfdata: Symforianus zou al in 178 de marteldood hebben ondergaan. Mochten de sterfdata onjuist zijn en berust de slotopmerking toch op waarheid dan zou dat er op kunnen wijzen dat hun marteldood in Autun heeft plaatsgevonden, en dat hun relieken later naar Saulieu zijn overgebracht.

Verering & Cultuur
De 12de-eeuwse basiliek van St-Andoche in Saulieu (dep Côte-d'Or) is aan hem gewijd.


Bronnen
[Bdt.1925; Dij.1974»09.24; Gri.1974p:155; Lin.1999; Pra.1988p:10; Dries van den Akker s.j./2007.09.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen