× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1626  Johannes Falk

Johannes Falk sj, Mainz, Duitsland; priester-religieus; † 1626.

Gedenkdag 24 september.

Hij werd in 1584 geboren te Magdeburg. Zijn ouders waren protestants gezind. Zijn studies deed hij achtereenvolgens in een naburig klooster en te Hildesheim, waar hij in 1603 uiteindelijk koos voor de katholieke kerk. In datzelfde jaar trad hij in bij de jezuďeten, in het noviciaat te Trier. Na zijn priesterwijding werkte hij als volksmissionaris in Trier en Mainz, in heel Frankenland en Eichsfeld. Hij werd bezield door een vurige zielenijver en legde zichzelf daarbij de strengste verstervingen op. Hij stond bekend als vriend van armen en kinderen, en was begiftigd met buitengewone genadegaven. In de jaren 1624/25 werd hij naar Duderstadt gezonden om er zoveel mogelijk afgedwaalde gelovigen tot de katholieke kerk terug te brengen. Maar zijn al te gretige scherpzinnigheid zorgde ervoor dat de mensen beducht voor hem werden. Hij keerde terug naar Mainz. Daar stierf hij. Zijn omgeving beschouwde hem als een groot heilige.


Bronnen
[Koc.1934; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2008.05.16]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen