× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 8e eeuw  Dieta van Wimborne

Info afb.

Dieta (ook Tetta) van Wimborne, Engeland; abdis; † 8e eeuw.

Feest 28 september.

Tetta was abdis in het klooster Wimborne in de tijd dat Bonifatius († 754; feest 5 juni) in Duitsland zijn pionierswerk verrichtte. Hij had intensief contact met de abdis en via haar met het gehele klooster. Zij was een zus van koning Ine van Wessex. Toen zij weduwe was geworden, was zij toegetreden tot de kloostergemeenschap. Op het hoogtepunt van haar abdissenleven had ze de zorg voor het materiele en geestelijke welbevinden van zowat vijfhonderd zusters. Zij moet een strenge vrouw geweest zijn. Uiterst zorgvuldig en precies.

Haar zoon Wiehtberht was op zijn beurt monnik geworden, en zou zich later bij Bonifatius voegen.

Ook één van Tetta's jonge leerlinges, Lioba, zou een trouwe gezellin van Bonifatius worden. Hoewel Tetta haar het liefst zelf had behouden voor het welzijn van haar eigen klooster, stond ze haar tenslotte toch aan de grote apostel van Duitsland af. Beiden hadden goed gezien, want ze zal straks naast Bonifatius van onschatbare waarde blijken.

Tetta moet gestorven zijn in de tweede helft van de achtste eeuw. Naderhand zouden er op haar graf vele wonderen zijn geschied. Reden, waarom ze des te meer als heilige wordt vereerd.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen