× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1102  Thiemo van Salzburg

Thiemo (ook Dietmar, Theodemarus, Theodmarus of Thiemon) van Salzburg (ook van Goseck?) osb, Asjkelon(?), Palestina; bisschop & martelaar; † 1102.

Feest 28 september.

Hij werd rond 1040 ergens in Beieren geboren. Aanvankelijk was hij benedictijner monnik in Niederalteich.

Door toedoen van bisschop Gebhard van Salzburg († 1088; feest 15 juni) werd hij in 1077 abt van het St-Petrusklooster in deze stad. In 1090 volgde zijn uitverkiezing tot aartsbisschop. Omdat hij paus Gregorius VII († 1085; feest 25 mei) verdedigde in de investituurstrijd, werd hij verbannen.

Hij nam deel aan de eerste kruistocht. In 1102 werd hij gevangengenomen in Asjkelon; waarschijnlijk stierf hij daar de marteldood omdat hij weigerde moslim te worden.

Hij is patroon van beeldhouwers, gieters, metselaars, timmerlieden (hij was schilder, beeldhouwer en gieter, al dateren de steengegoten Madonna's die hem worden toegeschreven, uit de 15de eeuw).

Hij wordt afgebeeld met zijn darmen om een windas gewenteld (waarschijnlijk een verkeerde interpretatie van scheepstouwen of verwarring met Sint Erasmus?).

Nawoord

Volgens de kroniek van abdij Goseck aan de Saale, geschreven door ene Schamelius, was hij dezelfde als de 2e abt van dat klooster die inderdaad ook Thiemo heette.

Voor de ontstaansgeschiedenis: zie Sindram vanGoseck († 1062; feest 30 april).

Schamelius schrijft: ‘Thiemo kwam in het jaar 1043 naar de abdij. Hij was afkomstig uit Beieren uit klooster Admont.

Als dat waar is, dan moet hij eerder dan 1040 geboren zijn; bovendien wordt van Thiemo van Salzburg gezegd dat hij uit Niederaltaich kwam.

Nadat hij drie jaar het klooster had geleid, werd op 5 november 1046 door aartsbisschop Adalbert van Bremen de crypte ingewijd met de altaren tere ere van de Heilige Moeder Gods. Aanvankelijk geeft men hoog op over abt Thiemo vanwege zijn goede gedrag. Maar gaandeweg maakte hij een verandering door, zodat Paltsgraaf Frederik hem herhaaldelijk vanwege zijn dwars gedrag moest straffen.

Deze Frederik was de vader van bisschop Adalbert van Bremen.

Uiteindelijk zag hij zich genoodzaakt de abt weer terug te sturen naar de plaats vanwaar hij gekomen was. Dat was in 1048. Hij had toen vijf jaar aan het hoofd van het klooster gestaan. Naderhand heeft hij zich zozeer verbeterd dat hij niet alleen bisschop werd van Regensburg, maar ook aartsbisschop van Salzburg.’

[Kie.1988p:60-61]

Waarschijnlijk worden hier twee tijdgenoten die dezelfde naam droegen, met elkaar verward?


Bronnen
[000; 101a; 102; 103; 105; 106; 107; 111a; 112; 126p:100vv; 132; 431p:60-61; 500; Dries van den Akker s.j./2008.05.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen