HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1226  Franciscus van Assisi

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Onder het toeziend oog van een medebroeder sluit Franciscus (door middel van het uitwisselen van ringen)
een mystiek huwelijk met de drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, hier voorgesteld als drie maagden.
Vervolgens stijgen de drie met een palm in de hand ten hemel (waarmee aangeduid wordt dat deze verbintenis ook in de hemel geldt
naar het woord van Jezus:
'Wat Gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn' Matteus 16,19)
waarbij de middelste nog even omkijkt.
Vóór 1450, Sassetta, paneelschildering.
Frankrijk, Chantill, Musée Condée.