× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 859  Meinolf van Böddeke

Info afb.

Meinolf (ook Magenolfus, Mainolfus, Majolfus, Meinulf of Menolf) van Böddeke (ook van Paderborn of van Westfalen), Westfalen, Duitsland; stichter, priester & aartsdiaken; † ca 859.

Feest 5 oktober.

Hij werd rond 795 ergens in Westfalen geboren. Na zijn priesterwijding werd hij aangesteld als aartdiaken van het bisdom Paderborn. In die hoedanigheid zorgde hij ervoor dat de relieken van de heilige Liborius († 397; feest 23 juli) vanuit Le Mans in Frankrijk naar Paderborn werden overgebracht. Deze heilige was sindsdien patroon van het bisdom. Meinolf stierf tijdens een verblijf in het door hem gestichte kanunnikessenklooster te Böddeke. Sinds 1803 rusten zijn relieken in de kloosterkerk Busdorf te Paderborn.

Verering & Cultuur
Vijftig jaar na de dood van Meinolf brak de grafsteen waaronder de heilige begraven lag, tijdens de hoogmis in stukken en de sarcofaag rees vanzelf uit de grond omhoog. De aarde gleed van de kist en er verspreidde zich een heerlijke geur door de kerk. Toen dit alles aan de bisschop van dat moment werd bericht, Biso van Paderborn geheten, beval deze het graf weer gewoon dicht te gooien. Daarop herhaalde zich het hele schouwspel. Wederom beval de bisschop de zaak dicht te gooien. Hij wilde namelijk zien of het hier werkelijk een teken uit de hemel betrof...! Dan vertelt de kroniek: "Toen het graf dus weer dichtgegooid was, verscheen de heilige Meinolf in een droom aan een priester; deze heette Meinhard en was pastoor van het dorpje Atteln. Meinolf gelastte de priester naar de bisschop te gaan om hem zijn verwijt over te brengen dat hij zo lichtvaardig met hemelse tekenen was omgegaan." Het einde van het verhaal is natuurlijk dat Meinolf door de bisschop officieel als heilige wordt erkend.


Bronnen
[111a; Heinrich Rüthing 'Das Leben des heiligen Meinolf' Paderborn, Bonifatius 1991 p.24-27; Dries van den Akker s.j./2007.09.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen