× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 287  Mallosus van Birten

Mallosus (ook Mallusius, Malusius of Marusius) van Birten, Duitsland; martelaar (met Sint Mauritius van het Thebaanse legioen?); † ca 287.

Feest 10 oktober.

Hij zou een soldaat zijn geweest uit het Thebaanse Legioen van de H. Mauritius. Gregorius van Tours vertelt hoe de Keulse bisschop Ebergisil († vóór 594; feest 24 oktober) zijn lijk gevonden heeft en er de kerk heeft laten vergroten:

'Bisschop Ebergisilus ontdekte het lijk van de heilige martelaar Mallosus op deze wijze. Hoewel er verteld was dat Mallosus de marteldood was gestorven in het dorpje Birten, wist men toch niet precies waar hij begraven lag. Er was echter wel een bidkapelletje, waar zijn naam werd aangeroepen. Genoemde bisschop Ebergisilus bouwde een kerk ter ere van Mallosus. Mocht hem ooit iets meer geopenbaard worden betreffende de martelaar, dan zou hij - als de Heer het beliefde - zijn heilig lichaam naar de kerk kunnen overbrengen. In de wand van de kerk die grensde aan het bidkapelletje bouwde hij een boog en trok het kapelletje bij de kerk onder een apsis. Vervolgens smeekte hij de Heer of Hij zo goed zou willen zijn iets meer over de martelaar te openbaren.

Het was een diaken te Metz die enige tijd later een visioen ontving waarin hem werd getoond waar de martelaar begraven lag. Kort daarop arriveerde hij bij bisschop Ebergisilus. Hoewel hij daar nog nooit geweest was, noemde hij alle herkenningspunten op alsof ze hem volkomen vertrouwd waren op grond van zijn visioen. Hij zei tegen de bisschop: "Als u hier gaat graven, zult het lichaam van de heilige vinden." Hij wees een plek aan midden in de apsis. Toen de bisschop zo'n zeven voet diep gegraven had, steeg er een sterke welriekende geur op, en hij zei: "Nu deze zoete lucht me omringt, geloof ik in Christus, want hij heeft zijn martelaar aan mij geopenbaard." Verder gravend ontdekte hij dat het heilig lichaam nog volkomen gaaf was en riep met luide stem: "Eer aan God in de hoge". De hele geestelijkheid die erbij aanwezig was, zong psalmen met hem. Na nog een hymne gezongen te hebben bracht hij het heilig lichaam over naar de kerk en begroef het met het gebruikelijk eerbetoon. Sommigen beweren dat de heilige martelaar Victor daar ook begraven ligt, maar over diens grafmonument weten wij verder niets.'
[GTM.1988nr:62]

Of genoemde Victor dezelfde is al Victor van Xanten, die volgens de overlevering immers ook behoord zou hebben tot het Thebaanse Legioen en op deze zelfde dag wordt gevierd, is niet duidelijk. Als het hier om een andere Victor gaat, is over hem verder niets bekend. Ook over Mallosus zijn ons in andere bronnen geen nadere gegevens overgeleverd.


Bronnen
[Bei.1983; Gau.1983p:23; Rth.1993p:87; Dries van den Akker s.j./2003.10.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen