× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 185  Theofilus van Antiochië

Info afb.

Theofilus van Antiochië, Syrië; 7e bisschop na Petrus & kerkvader; † ca 185.
Feest 13 oktober.

Zijn ouders staan te boek als heidenen. Zij voedden hun zoon op in de Romeinse afgodendienst, maar zorgden voor een gedegen wetenschappelijke opleiding. Ontevreden met de inhoud van de oude filosofen nam hij kennis van de Bijbelse profeten en de evangelies. Zo kwam hij tot het christelijk geloof. In die tijd was het gewoon dat een filosoof leefde overeenkomstig zijn denkwijze. Dat bleef niet verborgen. Nadat bisschop Eros van Antiochië gestorven was, werd hem verzocht diens plaats in te nemen: 168. Hij ijverde voor de verbreiding van de christelijke ‘filosofie’ onder de heidenen. Schreef daarover meerdere boeken. Alleen de drie boeken ‘Aan Autolykos’ zijn overgebleven.
Autolykos is zijn opponent die allerlei bezwaren heeft tegen de christelijke levensovertuiging. In het eerste boek spreekt Theofilus over de God van het christendom, vooral het feit dat Hij aan de basis staat van de geordende schepping en in staat is om doden te doen opstaan; in het tweede boek toont hij de dwaalwegen aan van de Griekse filosofen, dichters en mythologie; in het derde komt hij te spreken over de ethische levenswijze van de christenen.
Naar het schijnt is hij de eerste kerkvader die in het Griekse taalgebied het woord ‘trias’ (‘Drie-Eenheid’ of ‘Drievuldigheid’) gebruikt om het mysterie van de ene God in drie ‘personen’ aan te duiden.
Waar zijn tijdgenoot Justinus († 165; feest 1 juni) de evangeliën ‘gedenkwaardigheden van de apostelen’ noemt, neemt Theofilus aan dat zij voertuigen zijn van Gods Geest; tezamen met de brieven van Paulus bevatten ze volgens hem ‘Gods heilig woord’.  Hij is de eerste die duidelijk uitspreekt dat de Nieuwtestamentische geschriften geïnspireerd zijn door Gods Geest.


Bronnen
[Alt.1960;Cav.1698p:215;Mül.1860; Dries van den Akker s.j./2014.08.05]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen