× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 455  Severus van Trier

Severus van Trier, Duitsland; bisschop; † ca 455

Feest 15 oktober

Severus volgde Sint Auctor († V óór 446; feest 20 augustus) op als bisschop van Trier. Volgens de overlevering was hij een leerling van Sint Lupus van Troyes († va 479; feest 29 juli). Van hem wordt verteld dat hij met Sint Germanus van Auxerre († 448; feest 31 juli) naar Brittannië werd gezonden om de daar om zich heen grijpende dwaalleer van het Pelagianisme te bestrijden.

Een kleine twintig jaar tevoren, in 429, was Sint Germanus daar al eens geweest met hetzelfde doel; overigens toen in gezelschap van Severus' leermeester Sint Lupus. Het had geleken alsof zijn missie geslaagd was, maar toch had de ketterij weer de kop opgestoken. Hij werd dus in 447 voor een tweede keer naar Brittannië gestuurd, nu in gezelschap van Severus die het jaar tevoren tot bisschop van Trier gewijd. Wellicht was eerst Sint Lupus weer gevraagd, maar had deze zijn jongere leerling naar voren geschoven?

Hij werd opgevolgd door Sint Cyrillus.


Bronnen
[AAS; Bri.1953; Ggd.1911p:34; Lin.1999; Süt.1941p:311; Dries van den Akker s.j./2008.04.07]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen