× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 4e eeuw  Amon van Toul

Info afb.

Amon (ook Amo) van Toul, Frankrijk; bisschop; † 4e eeuw
Feest 23 Oktober
Hij was een leerling van Sint Mansuy († 338; feest 3 september) en volgde hem op als bisschop van de stad Toul, Frankrijk. Hij had veel te stellen met ketterse elementen, waarschijnlijk de Arianen. Hij zag zich zelfs genoodzaakt zich terug te trekken in de bossen verderop. Daar leidde hij het leven van een kluizenaar, en werd in leven gehouden door zijn gelovigen die hem van alles kwamen brengen voor zijn levensonderhoud.

Verering & Cultuur
Na zijn dood werd hij bijgezet in het graf van zijn voorganger, Sint Mansuy. Zijn voorspraak werd ingeroepen tegen allerhande ziektes, kwalen en aandoeningen. Op hem werd  een Latijnse hymne gecomponeerd. We geven hier de Latijnse tekst met een proeve van een vertaling.

01.
Arcum coeli perfugidum
Inter nebulas gloriae
Dic amorem praenitidum
Lumen huius Ecclesiae

01.
Zo stralend als de regenboog
bij nevels aan een mistig zwerk:
bezingt de liefde hemelhoog
van hem, een waar licht voor Gods Kerk.

02.
Hic Manueto praesuli
Successit in officio
Quem secreto tumuli
Digno clauserat studio.

02.
Hij erfde door zijn goede zorg
Sint Mansuetus’ bisschopsstaf,
wiens lichaam hij met liefde borg
eerbiedig in een waardig graf.

03.
Praedecessoris gloriam
Haec successoris non minuit
Qui sectando justitiam
Decote Deum coluit.

03.
Hij zette voort het schoon beleid
steeds van zijn voorganger weleer
doordat hij met gerechtigheid
aan God bracht alle lof en eer.

04.
Hic coercet a gregibus
Lupum rapacem strenue,
Sacris orationibus
Deo vacans assidue.

04.
Hij liet de boze wolf geen prooi;
Hij gaf zijn kudde veiligheid
door zijn gebed en zijn pleidooi
bij God, en door zijn heiligheid.

05.
Pastor suave pabulo
Gregem pascebat jugiter,
Dum praedicabat populo
Verbum Dei fideliter.

05.
Hij heeft zijn kudde steeds gevoed,
met zoete woorden aangespoord;
zijn mensen deden zich te goed
waar hij verkondigde Gods woord.

06.
Ortam labem haereticam
Exclusit a Tullensibus
Atque fidem catholicam
Reformavit in omnibus.

06.
Verdreef met kracht de foute boel
van ketterij, zo stom en doof,
uit het hem toevertrouwde Toul:
herstelde katholiek geloof.

07.
Dum adest Sancti transitus
Lapso vitae curriculo
Ad votum est reconditus
In Mansueti tumulo.

07.
En toen hij stierf als heilig mens
en God de Heer zijn leven gaf,
werd hij volgens zijn laatste wens
gelegd in Mansuetus’ graf.

08.
Dehinc alumnus gratiae
Praesul Hermannus transtulit
Ac matrici ecclesiae
Hunc venerandum coluit.

08.
En het was bisschop Hermans werk
dat deze leerling Gods met recht
tenslotte in de moederkerk
werd ter verering neergelegd.

09.
Felicis vitae terminum
Commendant beneficia.
Data filiis hominum
Per ipsius suffragia.

09.
Zijn levenseind, zo  fraai en vroom,
wordt meer dan afdoende verlicht
door constante genadestroom
op zijn gebed door God verricht.

10.
Sanat leprae contagia
Sancti merita praesulis
Ac febrium incendia,
Dum pulsatur a populis.

10.
Want hij geneest wie is melaats
wanneer hij hoort ons smeekgebed;
en zelfs de koorts wijst hij haar plaats:
die wordt met kracht opzij gezet.

11.
Coecis visum restituit,
Corda curans et corpora
Se benignum exhibuit
Cunctis perlonga tempora.

11.
Aan blinden geeft hij gezicht,
geneest het lichaam en de ziel
dat is het werk dat hij verricht
dat is zijn vak, dat is zijn stiel.

12.
Hunc reges cum principibus
Coluereunt mirifice
Magnis locum muneribus
Ditantes honorifice.

12.
En koning, keizer, admiraal
en elke dame, elke heer
brachten geschenken allemaal
betuigden hem hun hoge eer.

13.
Patri, Nato, Paraclito
Decus, honor, imperium;
Amonis sancti merito
Nobis accrescat gaudium.

Amen

13.
Aan Vader, Zoon en Heil’ge Geest
zij alle macht en eer en deugd.
Dat Amon geeft ons allermeest
steeds meer een leven vol van vreugd.

Amen


Bronnen
[Gué.1880/12p:660-662; Hlw.1924; Lor.1993p:104; Pra.1988; Rge.2002; Dries van den Akker s.j./2020.12.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen