HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1535-1697  Veertig martelaren van Engeland en Wales

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

De drie links van de meest linkse boom:
Edmund Gennings (met baret); Robert Southwell (met snor); John Kemble (wit haar, grijze afhangende cape en wandelstok).
Tussen de twee linkse bomen in:
John Boste (met hoed, half schuil achter boom); Margaret Ward (vóór Boste; rood kapje);
Anne Line (voorgrond: wit schort & sleutels); John Almond (vóór Boste); John Plessington (vóór Almond: rode pet);
David Lewis (boven Ward, geen hoofdbedekking); John Jones (half schuil achter Gwyn);Richard Gwyn (grijze mantel; zwarte hoed);
John Roberts (half schuil achter Gwyn); Philip Evans (gele kledij); John Lloyd (half schuil achter Evans).
Tussen linkse twee pijlers baldakijn: Edmund Campion (ivoorkleurig jak, armen over elkaar met boek);
Alexander Briant (half schuil achter Campion); Margaret Clitherow (geknield op voorgrond).
Rechts van altaar: drie kartuizers: vooraan Augustine Webster; achter hem: Robert Lawrence; daarachter: John Houghton.
Achter de drie kartuizers: Richard Reynolds (grijze mantel, rood kruis).
Achter Reynolds: Luke Kirby (helemaal achteraan); daarachter: Eustace White; daarachter: Polydore Plasden;
daarachter John Wall; daarachter John Stone (half verscholen achter Wall en Rigby);
daarachter: John Rigby (rode muts); daarachter Ambrose Barlow (wit haar, zwarte mantel; pen in de hand).
Achter Barlow: Henry Walpole (bruin gewaad, snor); daarachter: John Soutworth (pet, baardje);
daarachter: Philip Howard (roze jak met hazewind).
Achter Howard: Alban Roe (half verscholen achter Arrowsmith); daarachter: Edmund Arrowsmith (rode kap, groen boord);
daarachter: Swithun Wells (wit haar; met valk); daarachter Thomas Garnet (nog juist zichtbaar).
Op de voorgrond tussen Reynolds en Howard: John Paine (dichtst bij Reynolds);
daarachter: Ralph Sherwin; daarachter: Cuthbert Mayne; daarachter Henry More (hoed en wit haar);
Op voorgrond, half op rug: Nicholas Owen.
ca 1925, schilderij.
?