× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 303  Vincentius van Ávila met Sabina en Christeta

Info afb.

Vincentius van Ávila, Spanje; martelaar met Sabina & Christeta; † 303.
Feest 31 augustus & 27 oktober.

Legende
Volgens de legende gaat het hier om drie weeskinderen die van jongs af aan als christenen waren opgevoed. Ze waren afkomstig uit Talavera-la-Reyna (= het Portugese Evora) aan de Taag. Toen de antichristelijke edicten van de keizers Diocletianus (286-305) en Maximianus in Spanje aan stadhouder Dacianus bekend werden, liet hij onmiddellijk Vincentius, een van de bekendste christenen uit de stad, arresteren. Hij hield hem voor hoe zinloos het was om zijn jonge leven op het spel te zetten voor ideeën die volkomen vreemd waren aan de Romeinse traditie. Vincentius vroeg drie dagen bedenktijd. Die werden hem toegestaan. Toen hij door de bewakers werd afgevoerd gebeurde er een wonder. Zijn voetafdruk bleef duidelijk in de rotsachtige bodem achter als bestond deze uit kneedbare was. Zijn zussen, Sabina en Christeta, drongen er bij hem op aan te vluchten. Hij stemde erin toe, gezien de kwetsbare situatie waarin zij zouden komen te verkeren, als hij eenmaal de marteldood gestorven zou zijn. Na moeizame omzwervingen kwamen ze tenslotte in Ávila terecht. Maar de spionnen van Dacianus hadden hun werk goed gedaan. Zij spoorden hen op, arresteerden hen en leidden hen voor aan de stadhouder.

Toen zij hun godsdienst niet wilden afzweren, gaf hij hen prijs aan de afschuwelijkste folteringen: ze werden ontkleed - net als Jezus! - en gekruisigd. Hun lijken werden in de openbaarheid achtergelaten met de bedoeling dat zij door beesten zouden worden opgevreten, als een afschrikwekkend teken voor anderen. Maar een vervaarlijke slang kwam tevoorschijn en bewaakte de stoffelijke resten van de drie. Er verscheen een jood die van hun treurig lot gebruik wilde maken om de belachelijkheid van de Christelijke godsdienst aan te tonen.

Dit soort anti-joodse details zeggen meer iets over de - anti-joodse - gevoelens in de tijd dat deze legende ontstaat dan over de werkelijke gang van zaken.

Hij werd gegrepen door de slang, en deze wilde hem alleen nog loslaten op voorwaarde dat hij de drie een eerbiedwaardige begraafplaats zou bereiden.
Zo geschiedde.

Verering & Cultuur
Van ouds staan Vincentius, Sabina en Christeta te boek als patroonheiligen van de stad Ávila.


Bronnen
[EnE.1951; Gué.1880/12pp:657/58; Hny.1957; Kib.1990/8kol:572; Mül.1860; Rge.2002; RR2.1640; Dries van den Akker s.j./2022.05.07]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen