× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1945  Rupert Mayer

Info afb.

Rupert Mayer sj, München, Duitsland; pastor & slachtoffer van de nazi's;† 1945.
Feest 1 & 3 november.

Hij werd in 1876 te Stuttgart geboren. Op 23-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en een jaar later, 1900, trad hij in bij de jezuïeten. Hij was een ijverig zielenherder die begaan was met zijn mensen. In de Eerste Wereldoorlog trok hij met zijn jongens mee als aalmoezenier en verloor bij één van de tegenaanvallen zijn linkerbeen. Tijdens de opkomst van het nationaal-socialisme was hij, net als de meeste leden van zijn orde, een verklaard tegenstander van de ideologie van het Dritte Reich.
Op 16 mei 1937 legden de autoriteiten hem een spreekverbod op. Desondanks bleef pater Mayer preken tijdens kerkelijke plechtigheden. Amper een maand later werd hij gearresteerd en overgebracht naar de beruchte Stadelheimgevangenis. Anderhalve maand later moest hij voorkomen. Hij kreeg een voorwaardelijke straf, waarop zijn overste er bij hem op aan drong er in het openbaar het zwijgen toe te doen. Maar toen de nazi's zijn zwijgen gebruikten voor hun eigen propaganda kreeg hij toestemming om weer in het openbaar te spreken. Prompt werd hij weer gearresteerd: 5 januari 1938. In mei profiteerde hij van een algemene amnestie en keerde naar München terug.
Op 3 november 1939 werd hij opnieuw opgepakt. Eind december stuurde men hem naar concentratiekamp Oranienburg-Sachsenhausen. Maar toen na zeven maanden zijn gezondheid ernstig achteruitging, werd hij verbannen naar de benedictijner abdij Ettal, Zuid-Duitsland.
Op 6 mei 1945 werd de abdij bevrijd door Amerikaanse soldaten. Op 11 mei stond hij in München alweer op de preekstoel in jezuïetenkerk, Sankt Michael. Opmerkelijk was dat hij geen wraak preekte, maar verzoening. Al gauw echter bleek hoezeer hij verzwakt en geknakt was door de jaren van gevangenschap en verbanning. Op 1 november 1945, feest van Allerheiligen, zakte hij tijdens de preek in elkaar, en stierf kort daarna.

Verering & Cultuur
Hij kreeg de bijnaam 'Apostel van München'. Zalig verklaard in 1987.
Zijn graf in 'zijn' Sankt-Michaelkerk wordt tot op de dag vandaan nog altijd druk bezocht.


Bronnen
[Cim.1987; Gdn.1990p:50; HiH.1987p:142; Läp.1989:p85; Rgf.1991; S& S.1989p:581-583; Tyl.1998  Dries van den Akker s.j./20210609]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen