× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Filologus van Sinope met Patrobus van Napels en Puteoli

Filologus van Sinope, Klein-Azië; bisschop tezamen met Patrobus van Napels & Puteoli, Italië, † 1e eeuw.

Feest 4 & 5 (oosterse kerk) november.

Zij worden genoemd aan het eind van Paulus’ brief aan de Romeinen:
‘Groet Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Filologus en Julia, Nereus met zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen die bij hen zijn.’
[Romeinen 16,14-15]

Volgens de overlevering zouden zij behoord hebben tot de zeventig die Jezus voor zich uit zond om op weg naar Jeruzalem het evangelie te verkondigen (Lukas 10,01). In de oosterse kerk meent men te weten dat Filologus later bisschop van Sinope werd en Patrobus van Napels en Puteoli in Zuid-Italië.

In diezelfde oosterse kerk worden zij tegelijk herdacht met Hermes, de latere bisschop van Filippopolis († 1e eeuw; feest 8 april?), Gaius van Efese († begin 2e eeuw; feest 4 november), Linus, de latere bisschop van Rome († 76; feest 23 september).


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen