× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† begin 1e eeeuw  Gaius van Efese

Info afb.

Gaius van Efese (ook Apostel), Klein-AziŽ; tweede bisschop; Ü begin eerste eeuw.

Feest 4 & 5 (oosterse kerk) november.

Volgens een vooral in de oosterse kerk bewaarde traditie was hij de opvolger van Timotheus (Ü 97; feest 26 januari) als bisschop van Efese.

In de westerse kerk leeft de overtuiging dat Onesimus (Ü 109; feest 16 februari) Timotheus' opvolger was als bisschop van Efese. Blijkens Paulus' brief aan Filemon, opgenomen in het Nieuwe Testament, was deze Onesimus als slaaf weggelopen bij zijn meester Filemon, in de Romeinse cultuur een ernstig vergrijp. Paulus doet een goed woordje voor hem en beveelt hem bij zijn meester aan als nieuwe broeder in het geloof.

In het Nieuwe Testament is er drie keer sprake van een Gaius:

1 In Handelingen 19,29 horen we hoe heel de bevolking van de stad Efese in opstand komt tegen de leer van Paulus. Zijn beide metgezellen, Gaius en Aristarchus, beiden afkomstig uit MacedoniŽ, worden door de woedende menigte meegesleurd. Is deze Gaius straks tweede bisschop van de stad waar hij zo werd behandeld? Dat ligt niet voor de hand.

2 In Romeinen 16,23 en 1 KorintiŽrs 01,14 stuiten we op een Gaius uit Korinte. Hij is waarschijnlijk de martelaar Gaius van Korinte, die samen met Crispus op 4 oktober wordt herdacht.

3 In Handelingen 20,04 is er sprake van een Gaius, afkomstig uit Derbe in LycaoniŽ. Op het moment dat wij van hem horen is hij in gezelschap van Paulus te Efese. Juist voor het volksoproer uitbrak was hij door Paulus vooruit gestuurd naar MacedoniŽ. Wellicht is hij degene, die in de oosterse traditie wordt beschouwd als de tweede bisschop van Efese?


Bronnen
[106; 139; 141; Dries van den Akker s.j./2007.10.23]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen