× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 680  Modesta van Öhren

Info afb.

Modesta van Öhren (ook van Trier) osb, Duitsland; abdis; † ca 680.

Feest 12 augustus & 4 november.

Volgens de overlevering was zij een nicht van Sint Modoaldus en een jeugdvriendin van Sint Geertruida van Nijvel († 659; feest 17 maart). Zij moet dus rond 625 geboren zijn.

Sommige oude bronnen - die klaarblijkelijk alles met iedereen in verband willen brengen - noemen haar zelfs een zus van Sint Willibrord. Geheel onmogelijk is het niet, maar waarschijnlijk toch ook niet, gegeven het feit dat hij in 690 ongeveer drieëndertig jaar oud is. Als zij tien jaar daarvoor al overlijdt, kan zij nooit erg oud geworden zijn, zelfs al zou zij een (veel) oudere zus van Willibrord geweest zijn. Maar de bronnen zijn het erover eens dat zij op rijpe leeftijd overleed. Bovendien, als zij ook jeugdvriendin was van Geertruida van Nijvel, moet zij ongeveer even oud geweest zijn. Welnu, Geertruida's geboortejaar wordt geschat op ongeveer 625. In dat geval kan zij onmogelijk een zus geweest zijn van Sint Willibrord.

Sint Modoald stelde haar aan als eerste abdis van klooster Öhren, Sancta Maria ad Horreum. Er is een verhaal dat zij eens zat te bidden in haar kloosterkerk. Plotseling stond aan de rechterkant van het hoofdaltaar de gestalte van Geertruida, die haar zei dat ze zojuist het tijdige met het eeuwige had verwisseld. Ze zei er niemand iets van, maar de dag daarop bezocht bisschop Clodulfus van Metz († 696; feest 8 juni) het klooster. Hem vertelde zij haar verhaal. Toen hij later navraag deed bleek dat de datum die Modesta hem had genoemd precies klopte met de dag van Geetruida's overlijden.
Over haar verdere leven als abdis zwijgen de oude boeken. Zij stierf op een 4e november, rond het jaar 680 en werd opgevolgd door Sint Irmina.

Verering & Cultuur
In de 18de eeuw werden haar relieken overgebracht naar de St-Matthiasabdij. Sindsdien genoot zij ook enige verering.


Bronnen
[AAS»nov/ii.1p:299:AAS»08.12»praetermissi; Bri.1953; HiH.1983p:124; Rge.1989; Dries van den Akker s.j./2005.03.020]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen