× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Felix van Terracina met Eusebius

Felix van Terracina, Italië; priester & martelaar met Eusebius; † ca 303.

Feest 7 oktober (oosterse kerk) & 5 november.

De Bollandisten merken op dat deze twee martelaren niet worden vernoemd in de geschriften van Hiëronymus. Het Romeins Martyrologium besteedt er slechts enkele regels aan: ‘Te Terracina: de gedachtenis van Felix, priester, en Eusebius, monnik.’ Beda, Rhananus Maurus, Ado en Usuardus bieden iets meer gegevens, die praktisch alle met elkaar overeen komen. Zij geven de tekst van Ado als voorbeeld:

Ten tijde van keizer Claudius in Terracina, een stad in Campania, de geboorte van de heilige priester Felix en de monnik Eusebius.

Wellicht wordt hier Claudius II bedoeld (268-270), maar duidelijk is dit niet. Want straks horen we dat ze betrokken zijn bij de clandestiene begrafenis van de heilige martelaren Cesarius en Julianus († 3e eeuw; feest 1 november), van wie wordt gezegd dat hij de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder Diocletianus (284-305).

Deze Eusebius had de heilige martelaren Caesarius en Julianus begraven. Herhaaldelijk kwam hij op hun graf bidden en vasten; zo had hij vele mensen tot het christelijk geloof bekeerd. Die waren door de priester Felix gedoopt.
Daarop werden beiden opgepakt door Leontius, de zoon van de consul Leontius, en wel omdat Caesarius zijn vader christen had gemaakt. Hij bracht ze naar het forum, maar ze lieten zich niet klein krijgen. Nu werden ze in de gevangenis opgesloten en toen ze weigerden te offeren diezelfde nacht nog onthoofd en in de rivier gegooid.
Hun lijken dreven naar de zee, waar ze weer op de kust aanspoelden. Daar werden ze gevonden door een priester uit Capua, Quartus genaamd. Onmiddellijk legde hij ze op zijn kar en reed ermee naar huis. Vervolgens ging hij op zoek naar hun hoofden, vond ze, en voegde ze weer bij hun lichaam. Toen begroef hij hen naast de heilige Caesarius.

Overigens wordt de historische betrouwbaarheid van deze gegevens door de Bollandisten ernstig in twijfel getrokken. Het enige wat met zekerheid gezegd kan worden, is dat de verering van Felix en Eusebius al zeer oud is. Waarschijnlijk heeft de volksoverlevering ze in verband willen brengen met de andere plaatselijke martelaren Caesarius en Julianus.

Verering & Cultuur
De liturgische kalender van het Getijdenboek van Catharina van Kleef geeft op 5 november ‘Sint Felix, priester’. Zeer waarschijnlijk is dan ook de stormvloed van 5 november 1530 in Zeeland, waardoor o.a. het Verdronken Land van Zuid-Beveland ontstond, naar hem genoemd: ‘Sint Felix Quade Saterdach’.


Bronnen
[AAS; Mul.1860; Dries van den Akker s.j./2008.03.11; met dank aan Jasper Goedbloed, Geldrop]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen