× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† na 505  Amandus van Rennes

Info afb.

Amandus van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † na 505.

Feest 2 september (met alle heilige bisschoppen van Rennes) & † 13 & 14 november.

Hij volgde Arthemius (ook Athenius) op als bisschop van Rennes. Dat is alles wat men van Sint Amandus schijnt te weten.

Deze Arthemius komt niet voor op de bisschopslijst van Rennes, zoals die werd opgesteld door de 17e eeuwse Bretonse historicus Albert Le Grand. Hij schijnt ook niet als heilige te boek te staan: elders wordt hij nergens meer vermeld, zodat het enige wat we van hem weten is dat hij door Amandus werd opgevolgd.

Ook het jaar van zijn dood is niet zeker: men vindt 491, 505 en 508. Lobineau plaatst Amandus’ dood aan het eind van de 5e eeuw en kleedt dit enig bekende feit wat meer aan: ‘Amandus was getroffen door een dodelijke ziekte. Maar uit liefde voor zijn kudde dacht hij er nog wel aan een waardige opvolger aan te wijzen. Hij zond iemand naar klooster Pratz om er Sint Mélaine te gaan halen. Die leefde daar het leven van een serieuze monnik. Mélaine gehoorzaamde. De stervende prelaat beval hem zijn diocees aan. Vervolgens liet hij alle vooraanstaande geestelijken en leken rond zijn bed verzamelen, en deelde hun mee dat God hem zijn wil had geopenbaard; die hield in dat Mélaine hem moest opvolgen als bisschop. Onmiddellijk na deze plechtige mededeling ontsliep hij.’

Na zijn dood werd hij bijgezet in de abdij van Platz, later geheten St-Mélaine. In 1696 zijn ze in een zilveren schrijn gevat en overgebracht naar de kathedrale kerk van Rennes. Ze zouden bij rampen meegedragen zijn in de processie door de stad; volgens zeggen hebben ze herhaaldelijk wonderen bewerkt. De schrijn ging verloren bij de troebelen van de Franse Revolutie.

Amandus werd op zijn beurt opgevolgd door Sint Mélaine.


Bronnen
[Bdt.1925; BeL.1936:p99; Gby.1991p:207.291.304; Gué.13p:399; Lo1.1837p:107; Dries van den Akker s.j./2007.08.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen