× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1136  Leopold III van Oostenrijk

Info afb.

Leopold III van Oostenrijk, Wenen, Oostenrijk; stichter & weldoener; † 1136.

Feest 15 november.

Hij werd geboren rond 1075 als zoon van de markgraaf van Babenberg Leopold II. Als geboorteplaats worden genoemd de Oostenrijkse plaats Melk, of het Babenburger kasteel te Gars am Kamp, waar zijn ouders juist hun nieuwe residentie hadden ingericht. Bij bisschop Altmann van Passau († 1091; feest 8 augustus) kreeg hij zijn opleiding. Hij huwde met prinses Agnes, dochter van Hendrik IV en zuster van Hendrik V. Zij kregen achttien kinderen onder wie naast de latere keizer Koenraad, ook Frederik, die de vader zou worden van Frederik Barbarossa, en de toekomstige zaligen Otto van Freising († 1158; feest 22 september) en Konrad II van Salzburg († 1168; feest 28 september).
In het najaar van 1095 volgde hij zijn zojuist gestorven vader op als markgraaf van ‘Ostarrichi’. Het was zijn hartenwens een keer mee op kruistocht te gaan naar het Heilige Land, maar hij had te veel te stellen met de invallen van Hongaren in eigen land. Hij wist zijn mensen van die plaag te verlossen. Kundig veldheer als hij was, nam hij geen deel aan de onderlinge vetes en twisten die de adellijke kringen destijds verscheurden. Daarentegen trok hij zich geregeld terug voor gebed, waar ook Agnes van harte aan deelnam. Daarnaast had hij zoveel zorg voor hulpbehoevende mensen dat hij de eretitel meekreeg van ‘vader der armen’.
In 1125 werd hem de keizerskroon aangeboden, maar hij weigerde. In 1133 stichtte hij klooster Heiligenkreuz in het Wienerwald. Hij bevolkte het met cisterciënzer monniken uit klooster het Bourgondische klooster Morimond. Zij zorgden voor de ontginning van de omgeving en de verkondiging van het evangelie. Leopold stichtte ook klooster Klein-Mariazell, eveneens in het Wienerwald. Het zou in 1782 opgeheven worden. Zij belangrijkste stichting was Klosterneuburg, waar hij in 1133 augustijner koorheren heenriep.

Legende
Er is een mooie legende verbonden aan de stichting van dit klooster. Toen hij ooit in zijn kasteel op de Kale Berg bij Wenen verbleef, nam een windvlaag de uiterst kostbare sluier mee van zijn vrouw Agnes. Na negen jaren vond hij tijdens een jachtpartij het ding terug op de bodem van een holle boom. Bij die gelegenheid zou hem de Heilige Maagd zijn verschenen. Zij gaf hem de opdracht op die plek een kerk en een klooster te bouwen ter ere van haar. Zo ontstond Onze Lieve Vrouw Klosterneuburg.
Het was ook in dat klooster dat hij ten gevolge van een ongeval tijdens de jacht overleed. Hij werd er ook begraven. Het was paus Innocentius VIII († 1492) die hem in 1485 heilig verklaarde. In 1683 werd hij uitgeroepen tot patroon van Oostenrijk.
Hij wordt afgebeeld als markgraaf in een harnas met vaan en het model van een kerk; soms met manden brood voor de armen.


Bronnen
[Adr.1984p:60; Ass.1977»schutbl.97(afb.10); Bdt.1925; Bei.1983; RR2.1640; SS.1989p:619; S&S.1994; Dries van den Akker s.j./2007.10.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen