× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† na 325  Sisinius van Cyzicus

Info afb.

Sisinius van Cyzicus aan de Hellespont, Klein-Azië (= het noord-westen van het huidige Turkije); bisschop & martelaar; † na 325.

Feest 23 november.

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) werd hij gearresteerd en onderworpen aan pijnlijke folteringen: zijn beulen lieten hem achter wilde paarden over de grond voortslepen. Hij overleefde deze martelingen. Hij was met zekerheid aanwezig op het beroemde Eerste Oecumenische Concilie van Nicea in 325 (feest 29 mei).

Het werd bijeengroepen door keizer Constantijn († 337; feest 21 mei), omdat deze vreesde dat door de verdeeldheid van de christenen zijn Rijk uiteen zou vallen; hij zag de nieuwe wereldomvattende godsdienst van het christendom als het bindmiddel voor zijn machtsgebied.

Op het Concilie van Nicea (325) werd de geloofsbelijdenis (het zogeheten 'symbolum', ofwel de 'samenvatting van het geloof') vastgelegd, die met enkele lichte wijzigingen uit later tijd, tot op de dag van vandaag bij wijze van beaming van schriftlezing en predikatie in de christelijke kerken wordt gebeden:

'Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alwat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader:
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus,
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
Die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk.
Amen.'

Het was een antwoord op talloze ketterijen en dwaalleren rond de persoon van Christus. De bekendste en meest invloedrijke was de leer de Arianen.

Op dit Concilie werd Sisinius opgeroepen om als martelaar van de waarheid te getuigen. Klaarblijkelijk ging men er in die tijd van uit dat de mening van iemand die voor het geloof geleden had, dichter bij de waarheid stond dan van andere gelovigen. Niet lang na het Concilie is hij in vrede gestorven, aldus de overlevering.


Bronnen
[101a; 140/11p:171; Dries van den Akker s.j./2007.11.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen