× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 395  Amfilochius van Iconium

Info afb.

Amfilochius van Iconium, LycaoniŽ (= het huidige Zuid-Oost-Turkije); bisschop; Ü 395.

Feest 23 november.

Volgens zeggen was hij een neef van Gregorius van Nazianze (Ü 390; feest 02 januari) en een studievriend van Basilius de Grote (Ü 379; feest 02 januari). Aanvankelijk vestigde hij zich als advocaat in de hoofdstad Constantinopel, maar mede onder invloed van Basilius koos hij tenslotte voor het kluizenaarsleven. Zo leefde hij veertig jaar lang in afzondering tot hij in 373 tot bisschop benoemd werd van Iconium. Hij bestreed krachtig de ketterse stromingen van zijn tijd zoals het arianisme en de macedonianen; tegen deze laatsten schreef hij een boek over de Heilige Geest.

Hij nam deel aan het Tweede Oecumenische Concilie van Constantinopel in 381. Op een dag vroeg hij audiŽntie aan bij keizer Theodosius de Grote en sommeerde hem de arianen uit de keizerstad te verdrijven. Maar de keizer gaf daar geen gehoor aan. Nog een tweede keer liet hij zich aandienen. In de troonzaal zat de kroonprins naast de keizer op zijn troon. Amfilochius maakte een eerbiedige buiging naar de keizer, maar deed alsof de zoon van de keizer er in het geheel niet was. De keizer viel woedend uit en gebood dat de prelaat zonder meer het paleis uitgezet moest worden. Daarop riep Amfilochius: "Ziet u, majesteit, hoe u zelfs het minste bewijs van oneerbiedig gedrag jegens uw zoon niet duldt? Zo zal ook God de Vader niet dulden dat aan zijn Zoon niet de verschuldigde eer wordt gebracht!" "Hij zal even woedend zijn op de arianen als u nu op mij." De keizer begreep de ongebruikelijke handelwijze van Amfilochius jegens zijn zoon en stond vol bewondering om de wijsheid en de moed van de oude bisschop.

Amfilochius is tenslotte op hoge leeftijd in vrede gestorven.


Bronnen
[000ĽMercurius; 139/4p:231; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen