× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 390  Stylianus van Adrianopolis

Info afb.

Stylianus (ook Stelianus, Stiljanus, Stoulianus, Stulianus of Styllianus) van Adrianopolis, PaflagoniŽ (= het noordelijk deel van het huidige Midden-Turkije); kluizenaar; Ü 390.

Feest 26 & 28 november.

Hij was afkomstig uit een welgestelde familie. Op een goed moment deelde hij zijn bezittingen uit onder de armen en trok zich terug in de eenzaamheid om het leven van een kluizenaar te leiden. Eerst sloot hij zich aan bij een groep monniken, maar na verloop van tijd trok hij zich nog verder terug in een grot, en leidde daar zijn heilig leven. Dat wil zeggen, overdag begaf hij zich onder de mensen om goed te doen waar hij kon; tegen de avond trok hij zich voor de nacht terug in de eenzaamheid van zijn grot.

In een nacht van gebed - aldus de overlevering - werd hij zo vervuld van de Heilige Geest dat Gods goedheid hem geheel doorgloeide. Hij voelde het nog toen hij er de volgende morgen weer op uit trok. Zo trof hij een klein kind dat zwaar getroffen was door een of andere bezoeking. Spontaan deed hij iets wat hij nog nooit had gedaan. Hij legde zijn hand op het hoofd van het kind. De geneeskracht van God ging als het ware vanuit zijn arm op het kind over. Onmiddellijk knapte het op en werd het weer levendig en vrolijk. Vanaf dat moment werd hij de toevlucht van moeders met kinderen die aan een of andere kwaal leden. Vaak vonden ze bij hem genezing, of als ze pijn hadden in de ziel: troost en bemoediging.

Ook onvruchtbare vrouwen en aanstaande moeders wisten hem te vinden Hij staat bij de christenen van de Orthodoxe Kerken in hoog aanzien. Op een afbeelding† wordt er van hem geschreven: "Hij waakt over de kinderen die de Heer hem heeft geschonken."

Zijn leven is omkleed met legendes.


Bronnen
[Adr.z.j./11p:189; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2013.05.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen