× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† 421  Jacobus Intercisus

Info afb.

Jacobus Intercisus (ook de Overledene, de Verhakte of van PerziŽ), PerziŽ; martelaar; Ü 421.

Feest 23 & 27 november.

Jacobus was afkomstig uit de Perzische stad Beth Laphat (later Gondischapur) en diende als opperbevelhebber in het leger onder koning Jezdegerd I van PerziŽ (399-420). Aanvankelijk stond deze vorst niet onwelwillend tegenover de nieuwe godsdienst van de christenen. Maar toen een heethoofd tegen het eind van zijn regering een heidense tempel in brand stak, sloeg zijn waardering om in haat. Er braken fanatieke christenvervolgingen uit. Om zijn mooie positie aan het hof niet te verliezen, viel Jacobus van zijn geloof af. Daarop lieten zijn moeder en zijn vrouw weten dat ze niets meer met hem te maken wilden hebben, omdat ze niet in verband gebracht wilden worden met iemand die zo laf en onstandvastig was. Dat maakte zoveel indruk op hem dat hij tot inkeer kwam. Van toen af meed hij het paleis van de koning om niet in moeilijkheden te geraken.

Intussen was Jizdegerd opgevolgd door Varanes V; deze zette de christenvijandelijke politiek van zijn voorganger krachtig voort. Toen hij dan ook begreep dat Jacobus op zijn besluit was teruggekomen, ontbood hij hem op zijn paleis. Desgevraagd verkondigde Jacobus luid en duidelijk dat hij christen was en bleef en dat niets ter wereld hem nog zou kunnen scheiden van zijn God en Heer. In zijn woede riep de koning al zijn adviseurs en rechters bij elkaar. Hij gaf hun de opdracht een straf te verzinnen die in overeenstemming was met de hoge positie van Jacobus. Zij besloten dat hem lidmaat voor lidmaat afgehakt zou worden, en wel zo dat hij menselijkerwijs gesproken zo lang mogelijk tijdens de folteringen in leven zou blijven. Zo begonnen zijn beulen zijn vingers en zijn tenen af te hakken. Volgens een ooggetuigeverslag moet hij op dat moment geroepen hebben: "Zo, de takken zijn er af. Tijd om de stam om te hakken!"

Nu waren zijn handen, armen en voeten aan de beurt. De christen die van dit alles verslag doet benadrukt dat het slachtoffer bij dit alles niet ophield God te loven en te prijzen. Zelfs na deze gruwelijke behandeling bleek de romp nog altijd in leven te zijn. Nadat ook zijn neus en oren afgesneden waren, kwam er een einde aan zijn martelgang doordat men tenslotte hem het hoofd afsloeg. De ooggetuige weet te vermelden dat hij in 28 stukjes was opgesneden; vandaar zijn bijnaam 'Intercisus' (= 'in stukken gesnedene', in het Nederlands soms vertaald met 'de Verhakte'). De aanwezige christenen verzamelden vol eerbied al zijn lichaamsdelen en - zo schrijft hij: "Terwijl we daarmee bezig waren, riepen we onafgebroken de voorspraak in van onze heilige martelaar Jacobus." Met hem stierven nog vele anderen de marteldood.

Verering & Cultuur
Rond 1440 werd zijn hoofd via Tours naar Rome overgebracht. Zijn levensverhaal komt deels overeen met dat van Peroz van PerziŽ (Ü 421; feest 05 september).


Bronnen
[183Ľ11.27; 191p:158.159; 200/2Ľ11.27; 268p:172; 293p:228; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.15]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen