× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 0  MARIA in Blijde Verwachting

Info afb.

Maria in Blijde Verwachting (van de Hoop of  van de O); 0000

Feest 18 december.

Dit feest werd ingesteld tijdens de bisschoppenconferentie van Toledo op 18 december 654;  deze stond onder leiding van bisschop Eugenius II († 657; feest 13 november).  De Spaanse prelaten overwogen hoe het feest van Maria Boodschap op 25 maart vaak viel in de vastentijd of met Pasen, en dat men het dan niet op passende wijze kon vieren. Daarom achtte men het zinvol een week vóór Kerstmis nog eens aandacht te schenken aan het mysterie van de Menswording en aan het jawoord van Maria op Gods uitnodiging om Moeder te worden van zijn Zoon.

Eugenius’ opvolger Sint Ildefonsus († 667; feest 23 januari) gaf het de titel mee van Maria in Blijde Verwachting. Later noemde men het ook wel ‘Onze-Lieve Vrouwe van de O’, omdat dezer dagen de beroemde ‘O-antifonen worden gezongen, bijbelse refreinen die tijdens de vesperdienst in de namiddag rond Maria's lofzang, het 'Magnificat', worden gereciteerd; ze beginnen alle met de aanroeping 'O':

17 dec.
O wijsheid
u bent uit de mond van de Allerhoogste voortgekomen,
u omvat alles en schikt alles met goedheid en kracht
kóm om ons de weg van het inzicht te geven.

18 dec.
O Heer en Hertog van het Huis Israël
U bent in een brandend braambos aan Mozes verschenen
en hebt hem op de Sinaď de Wet gegeven:
kóm om ons met uitgestrekte arm te verlossen.

19 dec.
O Wortel van Jesse, die zich als een teken opstelt voor de volken
voor U zullen alle koningen hun mond houden
en de heidenen hun smeekbeden laten horen:
kóm om ons te bevrijden en wil niet langer wachten.

20 dec.
O Sleutel van David en Scepter van het Huis Israël,
U opent en niemand sluit,
U sluit en niemand opent,
kóm en leid de geboeide,
die neerzit in duisternis en de schaduw van de dood,
uit het slavenhuis naar buiten

21 dec.
O Dageraad, Schittering van het Eeuwige Licht en Zon van Gerechtigheid:
kóm en verlicht wie neerzitten
in de duisternis en de schaduw van de dood.

22 dec.
O Koning van de volken en hun Hartsverlangen,
Hoeksteen, die beiden - jood en heiden - één maakt:
kóm en red de mens die U uit het slijk hebt gevormd.

23 dec.
O Emmanuël, onze Koning en Wetgever
U wordt door de volken verwacht en bent hun Redder:
kóm om ons te verlossen, Heer onze God.

Het feest van Maria in Blijde Verwachting werd al gauw overal in Spanje en Frankrijk gevierd.Toch is het nooit door een paus afgekondigd voor de gehele wereldkerkgemeenschap.


Bronnen
[Gué.1880/14p:371; Dries van den Akker s.j./2008.12.18]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen