× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1073  Dominicus van Silos

Info afb.

Dominicus (ook Domingo of Dominic) van Silos osb, Spanje; abt; † 1073.

Feest 5 januari (overbrenging relieken) & 20 december.

Hij moet rond het jaar 1000 geboren zijn te Cañas in Navarra (gelegen in de huidige Spaanse landstreek Rioja). In zijn jonge jaren was hij herder. Op een goed moment trad hij in bij de benedictijnen van San Millan de la Cogolla in Aragon. Hij werd er tot prior benoemd en raakte in conflict met koning Garcia III van Navarra. Deze wist het zo ver te krijgen dat hij uit de abdij werd verbannen. Hij werd opgevangen door koning Ferdinand I van Oud-Castilië die hem tot abt benoemde van de St-Sebastianusabdij te Silos.

Daar zette hij zich met grote energie aan de hervorming en aanpassing van het klooster. De prachtige romaanse gebouwen getuigen tot op heden van zijn succes. In het scriptorium werden schitterende handschriften afgeschreven en verlucht; ook daarvan zijn er nog enkele bewaard. Daarnaast trof hij talrijke voorzieningen om de weg naar Compostela voor de pelgrims te verbeteren: zo bouwde hij bruggen en gasthuizen.

Naast dit alles wist hij christelijke slaven los te krijgen uit hun Saraceense gevangenschap.

Verering & Cultuur
Hij is een van de populairste heiligen van Spanje. Wellicht ook, omdat Johanna van Aza († ca 1190; feest 8 augustus) een pelgrimstocht ondernam naar zijn graf, gelegen langs de weg naar Compostela. Hoewel zij en haar man al drie kinderen hadden, verlangden zij zielsveel naar een vierde, maar dat leek niet meer te lukken. Na de bedevaart raakte ze inderdaad toch weer in verwachting en schonk het leven aan een jongetje dat zij noemde naar de grote heilige: Dominicus, de latere heilige Dominicus de Guzman, stichter van de naar hem genoemde orde der dominicanen († 1221; feest 8 augustus).

In de kathedraal bevindt zich een kippenhok met levende haan en een levende kip. Dit gaat terug op een beroemde legende.

Legende van de haan en de kip
Een Duits echtpaar was met hun zoon onderweg naar Santiago de Compostela. Ze overnachtten in de plaatselijke herberg. De herbergiersdochter probeerde de jongen te verleiden, maar die ging er niet op in. Uit wraak verstopte ze een zilveren beker in zijn bagage, en gaf hem aan bij de plaatselijke rechter. Deze veroordeelde hem prompt tot de doodstraf. Diep verdrietig vervolgden de ouders hun pelgrimstocht. Toen zij maanden later op de terugweg het graf van hun zoon aandeden, bleek deze levend en wel voor hen te staan. Sint Dominicus had zijn hand onder de voet van de gehangen jongen gehouden en hem aldus in leven gehouden. Overgelukkig gingen ze naar de rechter om hem het heuglijke nieuws te melden. Ze troffen hem juist op het moment dat hij aan tafel een lekker bord met gebraden gevogelte voor zich had staan. Hij aanhoorde het stel en reageerde laconiek: “Nou, meneer, mevrouw, uw zoon is net zo dood als dit haantje en kippetje op mijn bord. Waarop de beide dieren tot leven kwamen en het op een luid kukelen en kakelen zetten! De herbergiersdochter moest nu de straf ondergaan die zij de jongen uit Duitsland had toegedacht. Ter herinnering aan dit wonder verblijven er sindsdien altijd een levende haan en kip in de kathedraal.

Naast beschermheilige van herders en gevangenen is Dominicus van Silo ook patroon van Silos. De abdij werd omgedoopt van St-Sebastianus tot St-Dominicus; in de jaren negentig van de 20e eeuw werd ze beroemd om de prachtige opnamen van de gregoriaanse gezangen.

Hij wordt afgebeeld met kettingen (heeft betrekking op zijn inzet voor de bevrijding van gevangenen en slaven).


Bronnen
[000; 102; 111p:700; 268p:33; 293p:243; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen