× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1975  Ghazzibé Keyrouz

Info afb.

Ghazzibé Keyrouz; priester-student & martelaar(?); † 1975.
Sterfdag 24 december

Ghazzibé wordt geboren in een dorp in het noorden van de Beqaavlakte, waar Maronieten-christenen en moslim-sjiďeten met elkaar in vrede leven. Juist in een land waar allerlei groeperingen met geweld strijden om de macht. Hij besluit priester te worden en wordt op studie gestuurd naar Jamhour. Daags voor Kerstmis vertrekt hij naar zijn geboortedorp. Onderweg valt hij in een hinderlaag en wordt omgebracht. Hij wordt begraven op het moment dat elders in de wereld kerstavond wordt gevierd.

Op zijn kamer in Jamhour vindt men een verbijsterend briefje van zijn hand, kennelijk geschreven vlak voordat hij naar huis vertrok:
‘Toen ik dit testament begon te schrijven, zou men gezegd hebben dat een ander dit in mijn plaats geschreven moet hebben. [-] De hele wereld is in gevaar [-]. Ik zie mijzelf op weg naar mijn dorp om het leven gebracht. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan zou ik graag een boodschap willen achterlaten aan mijn familie,  mijn dorps- en mijn landgenoten.
In alle oprechtheid en volkomen zeker van mijzelf wil ik aan mijn moeder en mijn zussen zeggen: Treur niet, of als je al moet huilen, uit dan in ieder geval geen jammerklachten. Dit afscheid duurt immers maar even. We zien elkaar weer in de hemel.
Ik heb een verzoek aan jullie: vergeef van harte degenen die mij hebben gedood. Bid met mij dat mijn bloed, hoewel het bloed van een zondaar, als losprijs mag dienen voor de zonden van de Libanon. Dat het, vermengd met het bloed van zo veel slachtoffers die er links en rechts in alle godsdiensten en religies gevallen zijn en uit dit land zijn verdwenen,  mag dienen als losprijs voor de vrede, de liefde en de eenheid.
Maak van mijn uitvaart geen rouwdienst, maar een priesterwijdingsfeest. Ik vraag iedereen om vergeving, want ik ben tegenover iedereen een zondig mens. Houd moed.
Ik, zondaar op de weg naar Christus onze Verlosser.’

Of Ghazzibe een martelaar genoemd kan worden in de traditionele zin van het woord, is tot op heden een open vraag.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2013.12.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen