× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 717  Egwin van Worcester

Info afb.

Egwin van Worcester (ook van Evesham) osb, Engeland; bisschop & stichter; † 717.

Feest 11 januari & 30 december.

Aanvankelijk was hij abt van de benedictijner abdij Cronuchome. In 693 (of 695?) werd hij de derde bisschop van Worcester. Waarschijnlijk was hij het die in 701 de grondslagen legde voor de grote abdij van Evesham. Volgens de legende deed hij dat op aanwijzingen van de Heilige Maagd zelf. Zij was eerst verschenen aan een boer, Eof genaamd, en vervolgens aan hem zelf. Verder wordt er van deze Egwin verteld, dat hij in Rome genoegdoening ging halen, toen hij door collega's was aangeklaagd vanwege zijn stringente opvattingen van de kerkelijke discipline; hij vond dat iedere kerkelijke ambtsdienaar zich daar in zijn persoonlijk leven strikt aan moest houden.

Onderweg naar de eeuwige stad droeg hij ketenen waarvan hij de sleutel in het water had gegooid. Eenmaal in Rome at hij een vis die de sleutel bleek te hebben ingeslikt.

De bedoeling van de legende is duidelijk. Rome is de stad van de voormalige visser Petrus, aan wie destijds door Jezus de sleutelmacht was toevertrouwd (Matteus 16,16-18). Alleen daar kan de bisschop van zijn beklemming worden bevrijd. Was het bovendien Petrus zelf niet aan wie Jezus zei, dat hij de eerste de beste vis moest vangen en dat hij daarin een stater zou vinden, die hij moest betalen om de kinderen van het koninkrijk vrij te kopen... van tempelbelasting, in dat geval (Matteus 17,24-27)?

Een dergelijke legende wordt ook verteld van andere heiligen, zoals bv. Maurilius van Angers († ca 437; feest 13 september) en Benno van Meissen († 1106; feest 16 juni).
Dientengevolge wordt hij afgebeeld met vis en sleutel.


Bronnen
[113; 122; 142jr0717; 500; Dries van den Akker s.j./2007.12.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen