× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
JEAN-MARIE

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Franse variant van JOHANNES MARIA

Betekenis

Combinatie van:

1 JOHANNES
Oorspronkelijk Hebreeuwse naam (Johanan): 'Hij (= God) zal genadig zijn'.

2 MARIA
2.1 van oorsprong Egyptische naam: ‘welgevormd’, ‘schoon’; door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind.
2.2 Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: ‘stilla maris’ = ‘druppel van de zee, stilaan verbasterd tot ‘stella maris’ = ‘sterre der zee’. Ook is geopperd ‘verhevene (over de zee)’.
2.3 van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt): houdt verband met ‘bitter’ of met ‘weerspannigheid’.

Heiligen

Jean-Marie-Baptiste Vianney
Feest 4 augustus

Jean-Marie Gallot
Feest 21 januari

Jean-Marie Muzeyi
Feest 3 juni

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen