× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Waarom alleen de periode 1 januari - 24 juli?

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de hagiografieŽn die pater Dries van den Akker levert onder het kopje Patronaten zo uitgebreid kunnen zijn. Daar is niets op tegen, integendeel.
Maar het wordt wel moeilijk een overzichtelijke lijst van trefwoorden samen te stellen; nu zijn er al 1225 trefwoorden.
De belangrijkste problemen (onderaan voorbeelden):
-1- Veel heiligen hebben een uitgebreide lijst van patronaten.
-2- Veel trefwoorden zijn overlappend of juist niet overlappend.

Ik begon met de patronaten van heiligen op 1 januari en eindigde vooralsnog bij heiligen op 24 juni.
Een tijd dacht ik nog wel eens de moed te krijgen om de draad weer op te pakken. Ondertussen is het duidelijk dat het er niet meer van gaat komen. Het blijft bij de periode 1 januari-24 juni.

Hierdoor zult u een trefwoord/patronaat kunnen missen danwel bij een bepaald patronaat de verwijzing naar een zekere heilige missen. Gebruik dan "zoeken" rechts boven aan de pagina.

Helaas, het is niet anders.
Albert Gerritsen

Voorbeeld van 1: St Laurentius van Rome (10 augustus)
In zijn hagiografie staat onder het kopje Patronaten onder meer:
Hij is patroon van armen, diakens, bedienend personeel, wasvrouwen, strijksters, textielarbeiders, traiteurs, herbergiers, hotelhouders, bibliothecarissen, archivarissen,
van beroepen en bezigheden die met boeken te maken hebben zoals:
scholieren, studenten en informatici, advocaten, rechtsgeleerden, schrijvers, klerken, administrateurs, boekhouders, bierbrouwers, kroegbazen
en van beroepen waar vuur een rol bij speelt zoals:
brandweerlieden, glazeniers, glasblazers,
kolenbranders, koks, koekenbakkkers.

Het gebruik van zoals levert dat er geklaagd kan worden als St Laurentius niet genoemd wordt bij het eveneens ontbrekende trefwoord broodbakkers :-)

Voorbeeld van 2: "Bijzondere trefwoorden"
Hier is een poging gedaan de trefwoorden te groeperen.
Bijzonder trefwoord:Aantal trefwoorden:
Familie en gezin111
Lichaam en ziel303
Mens en maatschappij325
Natuur137
Beroepen402
Kwalen, pijnen, ziekten233
In de laatste lijst levert "Koorts" nog 8 verschillende ingangen:
  Koorts bij mensen, Kwaadaardige
  Koorts, Alledaagse -
  Koorts, Derde daagse -
  Koorts, Kwaadaardige -
  Koorts, Vierde daagse -
  Koorts
  Koortsaanvallen
  Koortsen


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen