× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
Diaken
Diacones

Een diaken is een kerkelijk ambtsdrager, die in de hiŰrarchie (rangorde van waardigheid) naast de priester rechtstreeks onder de bisschop staat, met de drievoudige taak van liturgie, verkondiging en vooral dienstbaarheid. Ligt bij het priesterschap de nadruk op liturgie en sacramentenbediening, bij de diaken betreft dat vooral de (sociale) kerkelijke dienstverlening.

In de vroege kerk was hij een helper van de bisschop, onder meer belast met het uitdelen van (geschonken) goederen en naastenliefde aan de armen. In de liturgie en daarbuiten droegen zij ook zorg voor de heilige boeken.

In die tijd kende men ook diaconessen: naast de bedeling hadden zij ˇˇk een liturgische functie: immers de pasgedoopte mannen, die naakt uit het doopbassin kwamen, werden in witte gewaden gekleed door diakens; de vrouwen door diaconessen.
In de kunst zijn diakens herkenbaar aan hun liturgische kleding: een albe met daar overheen een dalmatiek: lang gewaad met twee banen die aan voor- en achterkant van de schouder tot onder aan de zoom lopen; onder aan het gewaad zijn de banen onderling verbonden met een dwarse baan van dezelfde stof. De drie grote heilige diakens uit de eerste eeuwen van het christendom zijn Stefanus, Laurentius van Rome en Vincentius van Zaragoza.

© A. van den Akker s.j.