× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Donatisme

Het Donatisme is een ketterij uit de 4e eeuw.

De aanhangers ervan waren volgelingen van Donatus, een bisschop van Carthago. Hij beweerde dat alleen volmaakte mensen ambtsdrager in de gemeenschap konden zijn; dat was voor zondaars niet weggelegd.
Met name Augustinus (Ü 430, 28 augustus) bracht daar tegenin dat iemand geen ambtsdrager was krachtens zijn eigen heiligheid, maar door Gods genade. De werking van een sacrament hing dan ook niet af - aldus Augustinus - van de heiligheid of volmaaktheid van een ambtsdrager, maar van Gods genade. Hoe wenselijk het ook was dat een ambtsdrager probeerde een heilig leven te leiden, de uitwerking van een sacrament was niet daarvan afhankelijk. Dat nu beweerden de Donatisten juist van wel.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen