× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Gnosticisme

Gnosticisme was een vorm van religieuze filosofie uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.
De aanhangers ervan zeiden van zichzelf, dat zij zonder tussenkomst van mensen of materiŽle middelen een alomvattende kennis verworven hadden van God en de voor gewone mensenogen verborgen ordening van de wereld.
Ook het vroege christendom werd erdoor beÔnvloed. Als godsdienstig-wijsgerige stroming vermengde het de leer van het christendom met wetenschappelijke en mystieke elementen uit allerlei filosofieŽn en godsdiensten.
De meeste gnostieke stromingen hadden een sterk ketters karakter.
Dat was het geval, wanneer de gnostici meenden, dat zij door hun kennis boven andere mensen verheven waren; en wanneer hun kennis niet getoetst mocht worden aan de bronnen van de geloofsgemeenschap (bijbel, dogma, traditie).
Het zal duidelijk zijn, dat vele gnostici ontkenden, dat Christus echt mens was geweest.
Ketterse gnostieken werden onder meer al bestreden door Sint Ignatius van AntiochiŽ( Ü ca 107).

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen